120724-za-materijalnu-pomoc-najugrozenijima-217-miliona-dinara
instagram
 
instagram

Društvo

Za materijalnu pomoć najugroženijima 21,7 miliona dinara

RTV Subotica • Sanda Mileusnić Nikolić • 1. februar 2024. • 12:45 •

Za materijalnu pomoć najugroženijima 21,7 miliona dinara

Najugroženiji građani Subotice i ove godine mogu da računaju na materijalnu podršku pojedincima i porodicama i to na jednokratnu novčanu pomoć, pomoć za ogrev, izuzetnu novčanu pomoć i interventnu novčanu pomoć. Za ove namene je iz gradskog budžeta izdvojeno 21,7 miliona dinara.

Materijalna podrška ugroženim građanima realizuje se sredstvima opredeljenim u budžetu lokalne samouprave, a putem Centra za socijalni rad, pojašnjava član Gradskog veća za socijalnu zaštitu i zdravstvo, Ilija Đukanović i napominje da su sredstva u iznosu od 21.730.000 dinara za 14 odsto veća u odnosu na prethodnu godinu. Za jednokratnu novčanu pomoć namenjeno je 13 miliona dinara, a tokom 2023.godine izdato je 1.211 rešenja kojima se odobra ova vrsta pomoći.

„Jednokratna novčana pomoć odobrava se pojedincima i porodicama koje se nalaze u teškoj situaciji i ne mogu da zadovolje svoje osnovne životne potrebe. Visinu sredstava ove pomoći odobravaju stručni radnici Centra za socijalni rad. Ova jednokratna novčana pomoć najviše može da se odobri tri puta u toku kalendarske godine, u izuzetnim situacijama može i više, ali visina ne može biti veća od prosečne neto zarade zaposlenog u Gradu Subotici.“

Pravo na pomoć za kupovinu ogreva imaju korisnici novčane socijalne pomoći, kojih je na teritoriji Grada ukupno 789. Grad je za ovu meru izdvojio šest miliona dinara,  a prošle godine pomoć je iskoristilo njih  504. Izuzetna i interventna novčana pomoć odobravaju se mnogo ređe, za njih je iz budžeta Grada opredeljeno 1.130.000 dinara, odnosno 1.600.000 dinara. Prošle godine izdato je 8 rešenja kojima se odobrava izuzetna pomoć i 3 rešenja za interventnu pomoć.

„Izuzetna novčana pomoć odobrava se pojedincu ili porodici koja ne može da ostvari pravo na novčanu socijalnu pomoć. Ova pomoć se odobrava na rok od 12 meseci, sa šestomesečnom revizijom i maksimalni iznos je do visine novčane socijalne pomoći u momentu ostvarivanja ovog prava. Interventna novčana pomoć odobrava se pojedincima ili porodicama usled stambene ugroženosti, u slučajevima poplava, požara ili nekih drugih okolnosti i događaja. Dva puta u toku kalendarske godine može da se odobri ova vrsta interventne pomoći i ne može biti veća od dve neto prosečne zarade po zaposlenom u našem gradu“ – navodi Đukanović.

Ukupan budžet za  socijalnu i dečju zaštitu ove godine iznosi  494 miliona dinara.

Preporučujemo još …


Kroz Grad
Vesti dana - video

Kroz Grad
Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

vojvodanska-dogadanja
Fejsbuk

Emisije

U sred srede

RTV Subotica

U sred srede

Poslovni intermeco

RTV Subotica

Poslovni intermeco

Subotička događanja

RTV Subotica

Subotička događanja

Opušteno

RTV Subotica

Opušteno

Likovni tragovi

RTV Subotica

Likovni tragovi

U susret istini

RTV Subotica

U susret istini

Subotica grad sporta

RTV Subotica

Subotica grad sporta

Sport

RTV Subotica

Sport
Budi human - Helena
Privredna akademija Novi Sad
Vojvođanski Magazin