120884-uspostavljanje-sistema-za-prenos-hitnih-informacija-gradanima
instagram
 
instagram

Hronika

Uspostavljanje sistema za prenos hitnih informacija građanima

RTV Subotica • Redakcija TV Subotica • 2. februar 2024. • 14:18 •

Uspostavljanje sistema za prenos hitnih informacija građanima

Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić izjavio je danas na prvom sastanku Posebne radne grupe za uspostavljanje sistema za prenos hitnih informacija građanima u slučaju najave ili pojave opasnosti od elementarne nepogode ili tehničko-tehnološke nesreće da će primena ovog sistema u velikoj meri uticati na smanjenje rizika po živote i imovinu građana Republike Srbije.

„Dosadašnja iskustva su nam pokazala da tradicionalni sistemi javnog uzbunjivanja nisu u mogućnosti da sami adekvatno odgovore potrebama građana i izazovima modernog vremena, zbog čega smo odlučili da i Republika Srbija, po ugledu na druge države koje imaju sličan sistem za prenos hitnih informacija građanima, unapredi postojeći sistem implementacijom takozvanog „Cell Broadcast“ sistema koji će omogućiti stanovništvu da blagovremeno preduzme odgovarajuće mere radi zaštite sopstvenih života, života svojih bližnjih i drugih članova zajednice“, rekao je ministar Gašić po čijem je nalogu formirana Radna grupa kojom predsedava Luka Čaušić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra, načelnika Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova.

Sistem za prenos hitnih informacija građanima, prema rečima ministra Gašića, omogućiće slanje zvučnog signala koji je praćen tekstualnim upozorenjem i instrukcijom o postupanju na sve mobilne uređaje u okviru neke definisane teritorije i u kombinaciji sa sirenama za uzbunjivanje i porukama koje emituju mediji, trebalo bi da omogući da informacija stigne do najvećeg mogućeg broja ljudi.

Takođe, kako je istakao, osim obaveštenja o opasnostima koje prete poruka će sadržati i mere koje je hitno potrebno preduzeti, kako bi se negativne posledice svele na minimum.

Osim pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova koje je, shodno Zakonu o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanje u vanrednim situacijama, zaduženo za rano upozoravanje, obaveštavanje i uzbunjivanje, u Radnoj grupi učestvuju predstavnici Ministarstva informisanja i telekomunikacija, Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL), svih operatera mobilne telefonije, kao i svih relevantnih institucija poput  Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, Republičkog hidrometeorološkog zavoda, javnih vodoprivrednih preduzeća „Srbijavode“ i „Vode Vojvodine“ i Republičkog seizmološkog zavoda.

„Uveren sam da ćemo kroz zajedničke aktivnosti maksimalno doprineti razvoju ovog veoma važnog segmenta sistema bezbednosti u našoj zemlji“, zaključio je ministar Gašić.

Ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović istakao je da je današnjim sastankom otpočeo rad na osmišljavanju i realizaciji sistema za prenos hitnih informacija građanima.

„Cilj je da se omogući istovremeni prenos poruka do svih onih građana koji se nalaze na području zahvaćenim elementarnom nepogodom ili tehničko-tehnološkom nesrećom. Postoje različiti načini da se ovo uradi u saradnji sa telekomunikacionim operatorima, korišćenjem SMS poruka ili CBS sistema, a krajnji cilj je uvek isti - da pomognemo da građani budu blagovremeno informisani o raznim pojavama opasnosti, nepogoda i nesreća“, izjavio je Jovanović.

 

Preporučujemo još …


Prenos utakmica na Trgu Subotice
Slušanost radija u Subotici u 2022. godini
Kroz Grad
Vesti dana - video

Kroz Grad
Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

vojvodanska-dogadanja
Fejsbuk

Emisije

U sred srede

RTV Subotica

U sred srede

Poslovni intermeco

RTV Subotica

Poslovni intermeco

Subotička događanja

RTV Subotica

Subotička događanja

Opušteno

RTV Subotica

Opušteno

Likovni tragovi

RTV Subotica

Likovni tragovi

U susret istini

RTV Subotica

U susret istini

Subotica grad sporta

RTV Subotica

Subotica grad sporta

Sport

RTV Subotica

Sport
Prenos utakmica na Trgu Subotice
Budi human - Helena
DDOR Osiguranje
Privredna akademija Novi Sad
Vojvođanski Magazin