Yunet
 

Izbori

Grupa građana „Heroji – Miša Bačulov“ podnela izbornu listu

Novosadska TV • Redakcija Novosadska TV • 13. maj 2024. • 10:48 •

Grupa građana „Heroji – Miša Bačulov“ podnela izbornu listu

Dana 12. maja 2024. godine, u 23:22 časova, Gradskoj izbornoj komisiji, Grupa građana Heroji – Miša Bačulov podnela je izbornu listu Heroji – Miša Bačulov za izbore za odbornike Skupštine Grada Novog Sada, raspisane za 2. jun 2024. godine.

Prethodno, podnosilac izborne liste podneo je Gradskoj izbornoj komisiji izjavu da se neopozivo odriče prava na prigovor protiv Rešenja Gradske izborne komisije Grada Novog Sada broj: 020-8/2024-90-I, od 11. maja 2024. godine, kojim se odbija proglašenje Izborne liste Budi heroj – Miša Ronin Bačulov, čime se pomenuto Rešenje smatra konačnim i pravosnažnim.

Prema Zakonu o lokalnim izborima, Gradska izborna komisija proglašava izbornu listu najkasnije u roku od 48 časova od prijema izborne liste i potrebne dokumentacije.

 

Foto: Skupština grada Novog Sada

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

vojvodanska-dogadanja
Budi human - Helena