Yunet
 

Poljoprivreda

Dan stočara na Novosadskom sajmu

Novosadska TV • Redakcija Novosadska TV • 24. maj 2024. • 11:13 •

Dan stočara na Novosadskom sajmu

U okviru 91. Međunarodnog Poljoprivrednog sajma, 23.05.2024. tradicionalno je održana manifestacija i skup Dan stočara na Novosadskom sajmu, u organizaciji Departmana za stočarstvo – Poljoprivrednog fakulteta, Novi Sad; Instituta za zootehniku – Poljoprivrednog fakuteta, Beograd, Zemun i Instituta za stočarstvo, Beograd, Zemun, a uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Na početku skupa predsednici komisija podneli su izveštaj o kvalitetu izloženih živih eksponata po vrstama domaćih životinja za goveda, ovce, koze i konje, prokomentarisali su kakav je kvalitet izloženih grla i obrazložili zašto su baš ti izlagači nagrađeni. Prikazani su i rezultati sprovođenja glavnih odgajivačkih programa kod svih navedenih i ostalih vrsta domaćih životinja, gde je evidentno kod svih zabeležen porast kvalitetnih priplodnih grla, osim u kozarstvu gde je pad zaustavljen.

U okviru programa bile su predviđene i tematske celine na različite stručno-naučne teme, kao što je značaj kvaliteta individualne kontrole mleka za dalje unapređenje kvaliteta i količine mleka kod grla. Gde je konstatovano da je dobar kvalitet sirovog mleka između ostalog, neophodan preduslov za proizvodnju kvalitetnog i zdravstveno bezbednog mlečnog proizvoda, sa željenim sastavom, senzornim karakteristikama i dužim rokom trajanja. Kontrolom kvaliteta mleka farmeri dobijaju pouzdane informacije o proizvodnim perfomansama svake jedinke i ukoliko se rezultati ispravno koriste, farmer može povećati efikasnost svoje farme, poboljšati zdravlje i dobrobit stada, rano otkriti bolesti, poboljšati kvalitet krajnjeg proizvoda – mleka i smanjiti negativan uticaj na okolinu.

Zatim je održano predavanje na temu značaja smanjivanja uticaja mikotoksina u hrani za životinje, sa akcentom na aspekt očuvanja zdravstvenog stanja životinja, kao i samog kvaliteta proizvoda kod potrošača. Predstavljene su moderne strategije za prevenciju i kontrolu mikotoksina, kako u ratarskoj, tako i u stočarskoj proizvodnji.

Na samom kraju razvijena je diskusija na temu sprovođenja odgajivačkih programa, istaknuto je zbog čega su odgajivački programi toliko bitni i toliko važni, prodiskutovan je njihov efekat i njihov rezultat.

Generalni zaključak je bio da ti nagrađni izlagači i grla pripadaju jednom svetskom kvalitetu i nivou i to je znak da su primenjene selekcijske mere apsolutno inkorporirane u stočarsku proizvodnju Republike Srbije kod samih odgajivača, jer je to rezultat rada i napora, kako samih farmera, tako i odgajivačkih organizacija koje ih prate i podržavaju u tom smislu.

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

vojvodanska-dogadanja
Budi human - Helena