Yunet
 

Servisne informacije

Raspored sahrana i ispraćaja za 22. april

Novosadska TV • Redakcija Novosadska TV • 21. april 2024. • 14:35 •

Raspored sahrana i ispraćaja za 22. april

NOVI SAD, Gradsko groblje:

AGNEZA (GUSTAV) NOVINC, 1938. u 10.30

JORDAN (MILOŠ) LjUBIŠEVIĆ, 1958. u 11.15

IVAN (MIŠKO) ŠUTALO, 1949. u 12.00

BOSILjKA (NIKOLA) CRNOGORAC, 1935. u 12.45

DRAGIŠA (DIMITRIJE) ŠEGULjEV, 1963. u 13.30

OSKAR (MOMČILO) RADOVIĆ, 1951. u 14.15

LjILjANA (MIRKO) RUŽIĆ, 1947. u 15.00

NOVI SAD, Uspensko groblje:

MILICA (SLAVKO) TOMIN, 1940. u 11.00

BUDISAVA, Pravoslavno groblje:

DRAGO (RISTO) RADOŠEVIĆ, 1928. pohrana urne u 11.00

BUDISAVA, Katoličko groblje:

TEREZIJA (FRANjA) KALAPATI, 1939. u 15.00

PETROVARADIN, Novo groblje:

LASLO (MIHALj) FEJEŠ, 1943. u 13.00

SREMSKA KAMENICA, Pravoslavno groblje:

DRAGICA (MILAN) DABIĆ, 1946. u 15.00

KAĆ, Mesno groblje:

STOJANKA (ŽARKO) SIMIN, 1930. u 13.00

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

vojvodanska-dogadanja
Budi human - Helena