Yunet
 

Društvo

Održana trinaesta sednica Skupštine opštine Kula

Q Media Kula • Redakcija Q Media • 28. decembar 2023. • 00:00 •

Održana trinaesta sednica Skupštine opštine Kula

KULA, 28.12.2023. – Trinaesta sednica lokalnog parlamenta počela je izjašnjavanjem o Predlogu za razrešenje predsednika Skupštine opštine Kula, Velibora Milojičića. Predlog je dostavljen od strane 13 odbornika iz opozicionih redova, koji su naveli da razloga za razrešenje, prema njihovom mišljenju, ima mnogo, a da su samo neki od njih urušavanje demokratskih procesa i dovođenje u zabludu javnosti sa ciljem stigmatizacije odbornika opozicije. U odgovoru na tvrdnje odbornika opozicije, predsednik skupštine Velibor Milojičić istakao je da odbornici u opozicionim klupama ne poštuju drugo i drugačije mišljenje i da je on lično stava da građani znaju ko se iskreno bori za njihove interese. Prva tačka dnevnog reda protekla je u konstantnoj diskusiji i verbalnom dobacivanju uz česte opomene predsedavajućeg. Povodom ove tačke za reč se javio i predsednik opštine Kula, Damjan Miljanić, koji je istakao da su iznesene reči odbornika opozicije odraz neodgovornosti i neosnovanog etiketiranja odbornika vladajuće većine i funkcionera izvršne vlasti. Nakon tajnog glasanja prisutnih odbornika, brojanjem glasačkih listića konstatovano je da je 20 odbornika glasalo protiv, čime Predlog za razrešenje predsednika Skupštine opštine nije prihvaćen. Rasprava po drugoj i trećoj tački vođena je objedinjeno, dok je izjašnjavanje bilo pojedinačno, a u pitanju su tačke: Predlog Odluke o budžetu za 2024. godinu i Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Kula za period od 1. januara do 30. septembra 2023. godine, koje je obrazložio rukovodilac Odeljenja za finansije i privredu, Zoran Vignjević. Predsednik opštine Kula, Damjan Miljanić, javio se za reč povodom budžeta za narednu godinu i istakao je da budžet, kao i ranijih godina, ima uzlazni trend i investiciono je koncipiran. Kao jednu od najznačajnijih investicija Miljanić je naveo rekonstrukciju i prenamenu nekadašnje zgrade policije u muzej i biblioteku, čime će biblioteka, nakon 15 godina, dobiti svoj prostor. I povodom ovih tačaka vođena je diskusija, te su tako odbornici opozicije rekli da je budžet potrošački, a ne investicioni i razvojni. Takođe, odbornici iz opozicionih klupa pohvalili su obezbeđivanje sredstava za postavljanje semafora na uglu ulica Josipa Kramera i Petra Drapšina u Kuli, čime će ova rizična raskrsnica biti obezbeđena saobraćajnom signalizacijom. Kada je o ostalim tačkama dnevnog reda reč, neke od njih koje su razmatrane i usvojene su: Predlog Kadrovskog plana Opštinske uprave Kula, Predlog Odluke o pribavljanju građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Kula, Predlog Odluke o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Kula, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Programe poslovanja javnih komunalnih preduzeća za 2024. godinu, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JKP „Prečistač Vrbas-Kula“ za 2022. godinu, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Komunalac“ za 2023. godinu. Takođe, većinom glasova usvojeni su i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom ustanova čiji je osnivač opština Kula za 2024. godinu, a razmatrani su Izveštaj o radu ustanova čiji je osnivač opština Kula za 2022. godinu, Izveštaj o radu PU „Bambi“ Kula za 2022/23 godinu i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada PU „Bambi“ za 2023/24 godinu i Izveštaj o radu Štaba za vanredne situacije opštine Kula za 2022. godinu i Plan rada Štaba za vanredne situacije opštine Kula za 2024. godinu. U okviru dnevnog reda, takođe, usvojeni su i Predlog Rešenja o davanju prethodne saglasnosti na odluku Upravnog odbora Doma kulture Crvenka o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora ove ustanove i Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora ustanova čiji je osnivač opština Kula i razrešenju i imenovanju članova Školskih odbora.

Izvor: Q media

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Budi human - Helena