Yunet
 

Društvo

Omogućeni elektronski zahtevi za dobijanje poreskih uverenja

RTV Pančevo • Redakcija RTV Pančevo • 9. jun 2022. • 16:32 •

Omogućeni elektronski zahtevi za dobijanje poreskih uverenja

Odeljenje za lokalnu poresku administraciju Gradske uprave Grada Vršca obaveštava fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je od 01.06.2022. godine omogućeno podnošenje zahteva elektronskim putem preko Portala (lpa.gov.rs) za dobijanje poreskih uverenja.


Elektronski zahtev za izdavanje poreskih uverenja podnose fizička lica, preduzetnici i pravna lica koja pristup Portalu LPA ostvaruju eSertifikatom nezavisno od toga da li su obveznici LPA.
Zahteve je moguće podneti samo preko Portala (lpa.gov.rs).


Način preuzimanja izdatog eUverenja:
• pravno lice – preko Portala LPA
• preduzetnik koji pod svojim JMBG-om vlasnika radnje nema jedinstveno e–sanduče na portalu eUprava – preko Portala LPA
• preduzetnik koji pod svojim JMBG-om vlasnika radnje ima jedinstveno registrovano e–sanduče na portalu eUprava – preko e–sandučeta na portalu eUprava
• fizičko lice koje nema jedinstveno registrovano e-sanduče na portalu eUprava – preko Portala LPA
• fizičko lice koje ima jedinstveno registrovano e-sanduče na portalu eUprava – preko e-sandučeta na portalu eUprava

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad