Yunet
 

Kultura

Pokrajina podržala tri projekta Zavoda za zaštitu spomenika kulture

RTV Pančevo • Redakcija RTV Pančevo • 10. jun 2024. • 11:49 •

Pokrajina podržala tri projekta Zavoda za zaštitu spomenika kulture

Pokrajnski Sekretarijat za kulturu odobrio je sredstva pančevačkom Zavodu za zaštitu spomenika kulture kako bi se nastavili radovi započeti u predhodnom periodu. Zahvaljujući ovim sredstvima nastaviće se sa izradom dokumeantacije za nepokretna dobra, radiće se u crkvi Svetog Karla Boromejskog i biće nastavljen rad na digitalizaciji ove ustanove.

Ove godine pokrajnski Sekretarijat za kulturu podržao je tri projekta Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu. Prema rečima Grozdane Milenkov direktorke Zavoda, pokrajna je obezbedila sredstva za četvrtu fazu projekta na izradi dokumentacije za nepokretna kulturna doba koja su od velikog značaja.

  • Prepoznat je kao značajan projekat jer za mnoge objekte koji su veliki i po obimo i po značaju a nalaze se na teritoriji nemaju sve ono što je potrebno po zakonu o kulturnim dobrima, da ima jedan dosije o spomenicima kulture. Formirali smo timove i radimo već 4 godine na izradi nedostajuće dokumentacije za svaki pojedinačni spomenik, rekao je Grozdana Milenkov – direktorka Zavoda za azštitu spomenika kulture Pančevo.

Među nepokretnim kulturnim dobrima nalaze je neke od najpoznatijih građevina na teritoriji celog Južnog Banata.

  • To je Vajfertova pivara koja nije imala digitalizovanu dokumentaciju a to su i dvorci o kojima smo pričali. Projektom se finansiraju i obilasci terena tako da smo apelovali na ljude korisnike tih spomenika kulture kao što je recimo Gradska kuća u Vršcu koja je spomenik od velikog značaja i uspostavili smo dobru saradnju. Oni nam sada pomažu, a i oni samostalno treba da izrade tu tehniču dokumentaciju i pripremamo je jer bez nje ne možemo ništa i pripemamo se za neke buduće radove, Grozdana milenkov – direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture Pančevo.

Osim ovoga, pokrajnski Sekretarijat za kulturu je obezbedio sredstva u iznosu od milion dinara za radove na oltarskoj slici i delu dekorativnog zidnog slikarstva u crkvi Svetog Karla Boromejskog u Pančevu . Prema rečima Grozdane Milenkov biće nastavljeni i radovi na digitalizaciji ove kulturne ustanove.

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

vojvodanska-dogadanja
Budi human - Helena