Yunet
 

Poljoprivreda

Aktuelna tri pokrajinska konkursa za poljoprivredu

RTV Stara Pazova • Redakcija RTV Stara Pazova • 13. mart 2024. • 00:00 •

Aktuelna tri pokrajinska konkursa za poljoprivredu

U Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvu aktuelna su tri konkursa za podršku poljoprivredi:

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu na gazdinstvima, Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura i Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu u AP Vojvodini u 2024. godini.

  1. Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u ekonomske aktivnosti se raspisuje između ostalog u cilju stabilnosti dohotka poljoprivrednih gazdinstava. Predmet konkursa dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u ekonomske aktivnosti je sufinansiranje potrebne nove opreme za proizvodnju i preradu mesa i mleka, proizvodnju vina i rakije, preradu voća, povrća (uključujući pečurke), uljanih kultura, začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja i preradu pčelinjih proizvoda. Za realizaciju mere predviđeno je ukupno 95.000.000 dinara.
  2. Konkurs za unapređenje biljne proizvodnje se raspisuje za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke: mehanizacije u sektoru voće, grožđe i hmelj i opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voća, vinove loze i hmelja; konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru i opreme – linija u sektoru voće, grožđe, povrće i nabavku priključne mehanizacije u sektoru povrće i ostali usevi.

Za realizaciju mere predviđeno je ukupno 392.000.000 dinara.

  1. Cilj Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti stočarske proizvodnje.

Za realizaciju mere predviđeno je ukupno 115.000.000 dinara, od toga 85 miliona za sufinansiranje investicija u opremanje stočarskih farmi i 30 miliona za sufinansiranje investicija u nabavku novih pčelinjih društava i nabavku opreme za pčelarstvo (košnice i kontejneri).

Svi konkursi su otvoreni do 5. aprila.

-->Tweet --> Share Tweet

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

vojvodanska-dogadanja
Emisije

Vojvođanski biznis

RTV Stara Pazova

Vojvođanski biznis
Budi human - Helena