Yunet
 

Zdravlje

Vojska Srbije i Crveni krst u humanitarnoj akciji „Vojni lekar na selu“ na Petrović salašu

RTV Stara Pazova • Redakcija RTV Stara Pazova • 11. jun 2024. • 00:00 •

Vojska Srbije i Crveni krst u humanitarnoj akciji „Vojni lekar na selu“ na Petrović salašu

Pripadnici Vojske Srbije iz 204. vazduhoplovne brigade u saradnji sa Crvenim krstom Stara Pazova sproveli su danas akciju „Vojni lekar na selu“ na Petrović salašu. U okviru ove humanitarne aktivnosti, posećena su 4 domaćinstva, gde je pružena medicinska pomoć stanovnicima kojima je otežan pristup zdravstvenim uslugama.

Tokom akcije, desetar Marina Gajić, medicinski tehničar merila je šećer u krvi, dok je vojni lekar potporučnica dr Jovana Tabančević obavljala osnovne preglede i merila krvnik pritisak. Istovremeno, stručni saradnici Crvenog krsta sproveli su aktivnosti iz projekta HIL, uključujući merenje holesterola i triglicerida. Stanovnicima su takođe deljeni saveti za zdraviji način života i preventivnu zdravstvenu zaštitu.

Ova akcija ima za cilj jačanje saradnje i poverenja na lokalnom nivou, pružajući neophodnu pomoć onima koji su najugroženiji i kojima je pristup zdravstvenoj zaštiti otežan. „Vojni lekar na selu“ predstavlja jedan od mnogih projekata civilno-vojne saradnje koje Vojska Srbije realizuje širom Republike Srbije. Time se pokazuje da Vojska Srbije nije samo u službi građana kada je reč o odbrani zemlje, već i kada je potrebno pružiti pomoć najugroženijima. Ove akcije su ključne za izgradnju poverenja i pružanje konkretne pomoći onima kojima je to najpotrebnije.

-->Tweet --> Share Tweet

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

vojvodanska-dogadanja
Emisije

Vojvođanski biznis

RTV Stara Pazova

Vojvođanski biznis
Budi human - Helena