tv-backa logo

Na području Vrbasa nalazi se veliki broj arheoloških lokaliteta

Kultura

Aleksandar Semakin | 11:58 - 23. 11.

Kada se pogleda arheološka mapa šireg područja Vrbasa, na njoj se jasno uočava znatan broj mesta čija su prokopavanja, iskopavanja i pronađeni materijal potvrdili da se život na ovom prostoru odvija u kontinuitetu već hiljadama godina. Ovim nalazštima otvara se i stalna postavka Gradskog muzeja Kulturnog centra Vrbasa koja nosi naziv „Čovek i priroda, sklad suživota“.

Materijili koji se čuvaju u vrbaskom Gradskom muzeju, i deo koji je pohranjen u Muzeju Vojvodine, sadrže u sebi predmete iz neolita odnosno kamenog doba, preko bronzanog i gvozdenog doba, sve do srednjeg veka. Od tada su ovim prostorima hodili Kelti, Avari, Rimljani, Huni, Sloveni i brojna druga plemena. Prva istraživanja vršena su početkom 20. veka, a naredna osamdesetih godina, dok se poslednjih godina neka od ovih nalazišta takođe intenzivno istražuju.

Tagovi

Kultura