tv-backa logo

Nove mere finansijske podrške porodici sa decom u opštini Vrbas

Društvo

Aleksandar Semakin | 12:09 - 11. 12.

Na poslednjoj sednici Skupštine opštine Vrbas izmenjena je Odluka o finansijskoj podršci porodici sa decom kojom je proširen prostor ove vrste podrške. Od novih mera populacione politike ističe se pravo na besplatnu užinu za svakog učenika koji je treće dete u porodici.

Do sada su pravo na besplatnu užinu imala deca bez roditeljskog staranja i deca sa smetnjama u razvoju. Pravo na besplatan obrok u obrazovnoj ustanovi ostvarivala su i deca iz porodica koje koriste novčanu socijalnu pomoć, kao i deca iz porodica palih boraca, vojnih invalida ili civilnih invalida rata.

Nova, dopunjena odluka prmenjivaće se od 1. januara 2021. godine.

Tagovi

Društvo