tv-backa logo

U Likovnoj galeriji KC Vrbasa predstavljena izložba pergamenata “Let”

Kultura

Aleksandar Semakin | 12:31 - 16. 11.

Likovna publika u Vrbasu imaće priliku da narednih dana poseti netipičnu izložbu sastavljenu od radova 76 autora iz 13 zemalja. Netipičnost izložbe ogleda se i u likovnom mediju, pergamentu, koji se u našim galerijskim prostorima ne izlaže teko često. U pitanju je autorski međunarodni kontinuirani projekat pod nazivom „Pergament Srbija“. Vrbas su zato posetili predsavnici Ambasade Meksika. Oni su se tom prilikom u Gradskom muzeju upoznali i sa kulturno-istorijskom karakteristikama opštine Vrbas. Izložba pergamenata pod nazivom „Let“ dala je umetnicima kreativnu slobodu što se ogleda i u broju radova. Zastupljeno je 146 radova u više različitih dimanzija i formi pergamenata.

Mada su svi autori radili na istu temu, različitost ličnih poetika potrvdila je neiscrpnost umetničkih refleksija. Inspirisali su se mitovima i legendama, insektima i pticama, jezičkim simbolima, istorijskim događajima. Individualne poetike udružuju se u raskošnu likovnu biblioteku i tvore knjigu pergamenata. Radovi su dostupni Vrbašanima do 26. novembra, svakog radnog dana od 9 do 12 i od 18 do 20 časova.

Tagovi

Kultura