tv-backa logo

Na petoj sednici SO Vrbas usvojen budžet za 2021. godinu

Politika

Aleksandar Semakin | 14:45 - 31. 12.

Odbornici Skupštine opštine Vrbas usvojili su lokalni budžet za 2021. godinu. Na petom po redu zasedanju u aktuelnom sazivu, poslednjem u 2020. godini, razmatrano je 25 tačaka. Najviše rasprave izazvali su rebalans budžeta za 2020. godinu i budžet za 2021. godinu zbog čega je sednica trajala čak 26 časova. Na ove dve tačke odbornici opozicione „Oslobodimo Vrbas“ podneli su više od dvestotine amandmana. Odbornici opozicije prethodno su podneli i veći broj predloga za dopunu Dnevnog reda, ali ih je vladajuća većina odbila. Predlozi su uglavnom tražili formiranje različitih anketnih odbora radi ispitivanja rada javnih preduzeća i ustanova, zaključenih ugovora i rada same lokalne vlasti.

Obrazlažući rebalans za tekuću godinu, predsednik opštine Predrag Rojević, naglasio je da su ostvarena manja sredstva od planiranih. Do toga je došlo najviše usled pandemije. Bilo je kašnjenja u izmirivanju nekih obaveza ali se finasijska situacija od oktobra normalizuje. Za 2021. godinu u opštinskoj kasi planira se blizu milijardu i 650 miliona dinara. To je povećanje od 6,5 odsto u odnosu na aktuelni budžet. Veći su prihodi od poreza na zarade i samostalne delatnosti, transferi sa viših nivoa vlasti, a palniraju se i kapitalni projekti.

Rojević je naveo radove na rekonstrukciji vodovodne mreže u delu Vrbasa, vredne 91 milion dinara. Potom radove na izgradnji kanalizacione mreže na poveznom cevovoud Vrbas-Kucura sa crpnim stanicama, koji su vredni 216 miliona dinara, kao i radove na izgradnji gasnog voda od Osnovne škole 'Svetozar Miletić' i Srednje škole '4. juli', vredne 16 miliona dinara. Planiraju se i radovi na izgradnji Doma kulture u Ravnom Selu, rekonstrukcija Gradskog stadiona u Vrbasu, rekonstrukcija OŠ 'Jovan Jovanović Zmaj' u Zmajevu , Gimnazije 'Žarko Zrenjanin' i izgradnja kružnog toka u ulici Maršala Tita.

Skupština opštine usvojila je u nastavku zasedanja Pogram uređivanja građevinskog zemljišta opštine Vrbas za 2021. godinu, izmene i dopune Srednjoročnog programa uređivanja građevinskog zemljišta opštine Vrbas za period od 2018. do 2022. godine, Predlog kadrovskog plana u Opštinskoj upravi opštine Vrbas, internom revizoru opštine Vrbas i Pravobranilaštvu opštine Vrbas za 2021. Godinu. Zatim su usvoje ne i izmena odluke o načinu, postupku i visini naknade za uspostavljanje prava službenosti na nepokretnostima u javnoj svojini opštine Vrbas i Odluka o produženju važenja Odluke o donošenju Strategije održivog razvoja opštine Vrbas.

Skupštinska većina dala je saglasnost na programe poslovanja i finansijske planove za 2021. godinu javnih komunalnih preduzeća, Javne biblioteke "Danilo Kiš", Kulturnog centra Vrbasa, CFK "Drago Jovović", zatim Centra za socijalni rad, Gerontološkog centra, Apotekarske ustanove Vrbas, Turističke organizacije opštine Vrbas i Javne agencije za zoohigijenu i poljoprivredu. Podršku je dobio i Plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije. Usvojeni su i predlozi Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose.

Sednica započeta 29, završena je 30. decembra, nakon što se ušlo u 26. sat rada.

Tagovi

Politika