tv-backa logo

Na oglednom polju PSS Vrbas kukuruz pokazao odlične prinose

Poljoprivreda

Aleksandar Semakin | 13:57 - 19. 11.

Na oglednom polju Poljoprivredne stručne službe Vrbas u ataru Zmajeva kukuruz je bio posađen na površini od oko 50 hektara. Bile su zastupljene sorte svih semenskih kompanija. Prema rečima savetodavca za ratarstvo, Gorana Koprivice, kukuruz je na ovim poljima pokazao odlične rezultate.

Površinski sloj zemljišta treba da omogući dobre uslove semenu kukuruza da klija, kao i mladoj biljci i korenovom sistemu da se nesmetano razvijaju.Naša zemlja nalazi se na na 17. mestu u svetu kada je u pitanju gajenje kukuruza. Godišnje proizvodimo više od sedam miliona tona kukuruza. A podjedanko se gaji u svim krajevima Srbije, mada postoje razlike u količini i kvalitetu prinosa.

Tagovi

Poljoprivreda