tv-becej logo

Biblioteci savremena oprema za digitalizaciju zavičajnog fonda

Kultura

Zorana Bogdanović | 11:33 - 18. 12.

Đijanta Lovaš, direktorka Narodne biblioteke Bečej

Narodna biblioteka Bečej dobila je savremenu opremu u iznosu od 300.000 dinara od Fondacije „Betlen Gabor“ iz Mađarske, zahvaljujući kojoj će otpočeti postupak digitalizacije.

Prebacivanje bibliotečke građe u digitalni format radi se pomoću skenera i računara, a ovim postupkom biće obuhvaćena građa iz zavičajnog fonda Narodne biblioteke Bečej, koju čine razne publikacije, sitna građa i spomenici kulture koji se odnose na Bečej i okolna naseljena mesta naše opštine.

U Narodnoj biblioteci Bečej trenutno je u toku revizija zavičajne zbirke, koja sadrži više od 10.000 vrednih predmeta.

Posle novogodišnjih praznika sa radom će početi novi web sajt Narodne biblioteke Bečej, putem kojeg će korisnici osim osnovnih informacija o toj ustanovi kulture i njenim aktivnostima, moći da pristupe i elektronskom katalogu Biblioteke i tako samostalno pretraže knjižni fond.

Postupak digitalizacije zavičajnog fonda trebalo bi da bude završen do kraja 2023. godine, kada će korisnici putem web sajta moći da pretraže digitalne police o kulturnoj prošlosti opštine Bečej.

Tagovi

Kultura