tv-cink logo

Održana sednica Skupštine opštine Novi Kneževac

Društvo

Stevan Babić | 17:26 - 21. 12.

Na sednici Skupštine opštine održanoj 18. decembra, odbornici su jednoglasno usvojili Odluku o budžetu za 2021. godinu. Kako navodi načelnica za budžet i finansije planirani budžet za 2021. godinu iznosi 510 miliona dinara a toliko su planirani i rashodi. Po rečima predsednika opštine dr Radovana Uverića planiraju se sredstva koja će biti utrošena za putnu infrastrukturu kao i iznos za socijalnu zaštitu. Sa druge strane predviđena su i sredstva za izgradnju autobuske stanice u Novom Kneževcu kao i autobuskih stajališta

Na održanoj sednici jednoglasno je usvojeno Rešenje o imenovanju direktora centra za socijalni rad koje je povereno dosadašnjoj direktorici Katarini Pavlov. Takođe usvojen je i Program poslovanja JKP „7.oktobar“ za 2021. godinu. Planirani su prihodi nešto veći od 146 miliona što je povećanje od 9,5 % na osnovu odobrenog povećanja cena komunalnih usluga.

Direktorica JKP „7.oktobar“ Bojka Jančić dodala je da će se povećati cene, pogrebnih usluga i održavanja groblja kao i odnošenja smeća i otpada. Skupština opštine usvojila je Odluku o pokretanju postupka za prenos prava svojine za objekat Opštinskog suda. Glasanjem je izabran i novi član opštinskog veća Vendel Kiš, agrarni inženjer. Takođe usvojen je i Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja Roma u opštini Novi Kneževac za period od 2021-2025.

Tagovi

Društvo