tv-cink logo

Treća vanredna sednica Skupštine opštine Novi Kneževac - poskupljuju komunalije

Politika

Tajana Pijanović Ćurčić | 14:09 - 13. 11.

Većinom glasova odbornika na trećoj vanrednoj sednici Skupštine opštine Novi Kneževac, usvojeno je Rešenje o usvajanju izveštaja o izvršenju budžeta opštine Novi Kneževac za period januar-septembar 2020. godine, kao i Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Novi Kneževac za 2020. Godinu.

Usvojeno je i Rešenje o usvajanju izveštaja o radu Centra za socijalni rad za 2019. godinu, kao i Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad za 2020. godinu.Učestvujući u pretresu ove tačke dnevnog reda, odbornica Magdalena Kovač predočila je problem velikog broja samačkih domaćinstava u opštini. Direktorica Centra za socijalni rad rekla je da se planira veći broj gerontodomaćica, u saradnji sa lokalnom samoupravom i Opštinskim udruženjem penzionera.

Odbornici skupštine opštine Novi Kneževac su, takođe, izglasali Rešenje o davanju saglasnosti na cene usluga Javnog komunalnog preduzeća „7. oktobar“. Direktorica ovog preduzeća naglasila je da će pored povećanja cena usluga vodosnabdevanja, iznošenja otpada i pogrebnih usluga, cene biti izjednačene za male i velike potrošače, kao i da će cena usluga biti ista za korisnike u svim naseljima opštine. Ona je još jednom pozvala korisnike da uredno izmiruju svoje obaveze, jer će se u narednom periodu zalagati da se u skladu sa zakonskim merama dužnici isključe sa vodovodne i kanalizacione mreže i da im se ukine usluga  odnošenje smeća.

Na sednici je, takođe, usvojena Odluka o izmenama i dopunama odluke o formiranju Štaba za vanredne situacije opštine Novi Kneževac, a na pitanje odbornika Friđeša Palfija o broju osoba zaraženih virusom COVID 19 u našoj opštini, zamenik predsednika oštine Dejan Jančić saopštio je da je, prema podacima sa sednice opštinskog Štaba za vanredne situacije održane u ponedeljak, reč o 15 osoba.

Tagovi

Politika