Yunet
 

Društvo

Sa 28. sednice Skupštine

TV Bačka Palanka • Redakcija TV Bačka Palanka • 16. septembar 2022. • 00:00 •

Sa 28. sednice Skupštine

Na danas održanoj 28. sednici SO BP odbornici su raspravljali o 24. tačke dnevnog reda. Usvojene odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Bačka Palanka tiču se vrtića u Čelarevu, Obrovcu i Silbašu, kao i radnu zonu Zgrada u Bačkoj Palanci. Odbornici su doneli odluku o donošenju Plana generalne regulacije naselja Pivnice, a usvojeni su i Lokalni akcioni plan za unapređenje rodne ravnopravnosti na teritoriji Opštine Bačka Palanka i strategija razvoja socijalne zaštite opštine za period 2023 – 2026 godina. Odbornici su usvojili izmene i dopune odluke o komunalnim delatnostima u delu koji se odnosi na visinu kazne za učinjene prekršaje, a koje se kreću u intervalu od 20.000 do 120.000 dinara u zavisnosti od prekršaja i statusa lica koje ga čini. Odbornici su raspravljali i usvojili i dopunu programa davanja u zakup i otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine i merama zaštite poljoprivrednog zemljišta, poljskih puteva i kanala od poljske štete i organizovanju poljočuvarske službe na području opštine Bačka Palanka.

 

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad