Yunet
 

Društvo

Javni poziv za sufinansiranje ugradnje solarnih panela

TV Bačka Palanka • Redakcija TV Bačka Palanka • 4. novembar 2022. • 00:00 •

Javni poziv za sufinansiranje ugradnje solarnih panela

Komisija za sprovođenje postupka dodele sredstava za bespovratno sufinansiranje aktivnosti na unapređenju energetskih svojstava stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Bačka Palanka obaveštava zainteresovane građane da ćeraspisati Javni poziv za sufinansiranje ugradnje solarnih panelaza proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara,cirkulacionih pumpi,termostatskih ventila i delizelja toplote na teritoriji opštine Bačka Palanka za 2022. godinu. Javni poziv će trajati u periodu od 05.novembra 2022. godine, zaključno sa 25. novembrom 2022. godine.

Javni poziv se raspisuje za:

1) nabavku i ugradnju solarnih panela, invertera i prateće instalacije za porodične kuće za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije, i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem.Snaga solarnih panela ne može biti veća od odobrene snage mernog mesta, koja je navedena u računu za utrošenu električnu energiju, a maksimalno do i jednako 6 kWi ostale neophodne instalacije za proizvodnju električne energije i priključenje na distributivni sistem u skladu sa Prilogom 4 iz Javnog poziva;

2) ugradnju elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi za porodične kuće,

pumpi;

3) opremanje sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate
količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili) za stanove i stambene zgrade,

Domaćinstava(za porodične kuće i stanove) i stambene zajednice ne mogu da konkurišu za više od jedne mere energetske efikasnosti iz ovog odeljka.

Ukupno sredstva koje Opština Bačka Palanka zajedno sa sredstvima Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije dodeljuje putem ovog konkursa iznoseza meru iz odeljka I. stav 1. tačka 1) Javnog poziva 1.600.000,00dinara a za mere iz odeljka I. stav 1. tač 2) i 3) Javnog poziva 400.000,00 dinara.

Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici Opštine Bačka Palanka (backapalanka.rs), ili u kancelarijama broj 14, 26, 33a i 36 radnim danom od 10:30 do 12:30.

Prijava se predaje lično na pisarnici Opštinske uprave opštine Bačka Palanka (kancelarija broj 17a – prizemlje u zgradi opštine Bačka Palanka), ili preporučeno poštom na adresu:

Opština Bačka Palanka,

ulica Kralja Petra Prvog broj 16,

21400 Bačka Palanka

Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva možete se obratiti na kontakt telefone:

021/210-1156,

021/210-1151,

021/210-1169

021/210-1141

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad