Yunet
 

Politika

Održana 189. sednica Opštinskog veća Opštine Bačka Palanka

TV Bačka Palanka • Redakcija TV Bačka Palanka • 17. maj 2024. • 00:00 •

Održana 189. sednica Opštinskog veća Opštine Bačka Palanka

Na 189. sednici Opštinskog veća Opštine Bačka Palanka održanoj danas, razmotren je Izveštaj o radu Pravobranilaštva Opštine Bačka Palanka za 2023. godinu. Pravobraniloaštvo je u 2023. godini sklopilo 215 sudskih poravnanja, u kojima je na ime odštete zbog ujeda napuštenih pasa i mačaka isplaćeno nepunih 15 miliona dinara, što je znatno manje od iznosa koji bi bio da su vođeni parnični postupci. Izveštaj je upućen Skupštini na razmatranje i donošenje.

Na sednici Veća utvrđen je i predlog Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Opštine Bačka Palanka za period 2024. – 2026. godineProgram i mere aktivne politike zapošljavanja finansira se iz sredstava jedinice lokalne samouprave. Za 2024. godinu u budžetu je za ove namene opredeljeno 4 miliona dinara, a predviđeno je da se kroz program javnih radova u 2024. godini na 3 meseca zaposli 20 lica. LAP zapošljavanja kao takav upućen je Skupštini na razmatranje i donošenje.

Na sednici veća usvojeni su Izveštaji o sprovedenim javnim raspravama o Nacrtima odluka: o izradi Plana detaljne regulacije izvorišta „Ristić put“ u Bačkoj Palanci, izradi Plana detaljne regulacije dela bloka 101 u Bačkoj Palanci, izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije dela blokova 24a i 29 u Bačkoj Palanci, izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Čelarevo, i izradi Plana detaljne regulacije bloka 13a u Bačkoj Palanci.

Opštinsko veće je utvrdilo Predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Bačka Palanka za 2024. godinu koji podrazumeva raspoređivanje 97 ha zemlje, za čega je dobijena saglasnost nadležnog ministarstva.

Na današnjoj sednici Veća usvojena je prva izmena Cenovnika usluga JP „Standard“ Bačka Palanka za 2024. godinu koja se odnosi na izmene cenovnika projekata u oblasti visokogradnje i tehničke dokumentacije. Usvojena izmena Cenovnika stupa na snagu po objavljivanju u Službenom listu opštine Bačka Palanka

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

vojvodanska-dogadanja
Budi human - Helena