Društvo

Održan prvi sastanak tima za izradu Plana razvoja opštine Vrbas

TV Bačka • Redakcija TV Bačka • 28. oktobar 2021. • 13:48 •

Održan prvi sastanak tima za izradu Plana razvoja opštine Vrbas

Prvi sastanak Koordinacionog tima i radnih grupa za izradu Plana razvoje opštine Vrbas za period od 2022. do 2030. godine, održan je u prisustvu lokalnih aktera, kao i predstavnika Regionalne razvojne agencije “Bačka” iz Novog Sada i beogradskog Instituta za ekonomiku poljoprivrede koji su takođe angažovani na izradi ovog plana.

Rok za izradu nacrta Plana je prvi decembar ove odine, nakon čega dokument ulazi i u proceduru javne rasprave.  Na izradi Plana su angažovane tri grupe. To su grupe za ekonomski, društveni i ekološki razvoj. Plan razvoja opštine Vrbas mora biti usaglašen sa planskim dokumentima i strategijama viših nivoa vlasti. Mora i da prati ukupan razvoj železničke, putne i druge infrastrukture, ta da bude ostvariv i u skladu sa društvenim kretanjima.

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Vremenska prognoza

VRBAS Vreme
Fejsbuk

Emisije

Iz našeg grada

TV Bačka

Iz našeg grada


Da pitamo

TV Bačka

Da pitamo

Aktuelnosti

TV Bačka

Aktuelnosti
Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad