Društvo

Budžet opštine Vrbas za 2022. godinu 1,85 milijarda dinara

TV Bačka • Redakcija TV Bačka • 24. decembar 2021. • 14:41 •

Budžet opštine Vrbas za 2022. godinu 1,85 milijarda dinara

Na trinaestoj sednici Skupštine opštine Vrbas najvažnija tačka bilo je usvajanje lokalnog budžeta za 2022. godinu. Prema projekciji, opštinska kasa biće uvećana za 135 miliona dinara u odnosu na 2021. godinu i iznosiće ukupno 1.846.348.000 dinara. Sredstva će u značajnioj meri biti usmerena na finasiranje započetih projekata iz oblasti vodosnabdevanja, izgradnju ostale infrsatrukture i rekonstrukciju javnih objekata.

Prethodno su usled ostavki dvoje odbornika Senke Mučenski i Gorana Roganovića izabrani novi. Iz redova Odborničke grupe “Aleksandar Vučić - za našu decu” izabrana je Jelena Perišić, dok je iz Odborničke grupe “Oslobodimo Vrbas” na dužnost odbornika stupila Slavica Šestović.

Lokalni parlament je usvojio izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Vrbas za 2021. godinu na dan 30. septembar 2021. godine, a zatim i Odluku o rebalansu budžeta opštine Vrbas za 2021. godinu. Usvojen je Program uređivanja građevinskog zemljišta opštine Vrbas, Predlog kadrovskog plana u Opštinskoj upravi opštine Vrbas, internom revizoru opštine Vrbas i Pravobranilaštvu opštine Vrbas za 2022. godinu.

Odbornici su potvrdili i Predlog odluke o pristupanju promeni Statuta opštine Vrbas, zatim Predlog odluke o pribavljanju, raspolaganju, upravljanju i korišćenju stvari u javnoj svojini opštine Vrbas, Predlog odluke o donošenju Programa prostornog snabdevanja toplotom za period od 2021. do 2030. godine u opštini Vrbas. izglasani su i Predlog odluke o donošenju Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u opštini Vrbas za period od 2022. do 2026. godine.

Odlukom Skupštine opštine ubuduće će se kao slava opštine Vrbas praznovati Spasovdan. U nastavku sedice sva javna preduzeća, ustanove, agencije i organizacije dobili su saglasnosti na na programe poslovanja za 2022. godinu, sa finansijskim planovima. 

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Vremenska prognoza

VRBAS Vreme
Fejsbuk

Emisije

Iz našeg grada

TV Bačka

Iz našeg grada


Da pitamo

TV Bačka

Da pitamo

Aktuelnosti

TV Bačka

Aktuelnosti
Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad