Društvo

Projekat čišćenja Velikog bačkog kanala uskoro na javnoj raspravi

TV Bačka • Redakcija TV Bačka • 29. avgust 2022. • 14:15 •

Projekat čišćenja Velikog bačkog kanala uskoro na javnoj raspravi Foto: TV Bačka

Opštinska uprava Vrbas, Odeljenje za urbanizam i prostorno planiranje, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine - Odsek za zaštitu životne sredine i energetski menadžment, obaveštava zainteresovane organe, organizacije i javnost, da je nosilac projekta, JVP "VODE VOJVODINE" iz Novog Sada, podnelo Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Remidijacija / revitalizacija Velikog bačkog kanala sa izgradnjom postrojenja za tretman opasnog otpada - Faza I u Vrbasu.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine je oglasio javni uvid u sadržinu podnetog zahteva i priloženu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, koja je izložena u prostorijama Sekretarijata, u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 16, kancelarija broj 39 - prizemlje, i može se preuzeti sa http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/netehnicki-rezimei-2022/

Zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu kod Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine ostvariti svoje pravo u javni uvid, svakog radnog dana u vremenskom periodu od 10.00 do 14.00 časova, do 26. septembra 2022. godine, lično, poštom ili putem mail-a ecourb@vojvodina.gov.rs  

Javna rasprava i prezentacija predmetne Studije održaće se 27. septembra 2022. godine u prizemlju zgrade Vlade APV, Bulevar Mihajla Pupina 16, kancelarija broj 39, sa početkom u 12.00 časova, uz najavu za zainteresovana lica na telefon 021.487.4690 ili na gore navedini mail.

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Vremenska prognoza

VRBAS Vreme
Fejsbuk

Emisije

Iz našeg grada

TV Bačka

Iz našeg grada


Da pitamo

TV Bačka

Da pitamo

Aktuelnosti

TV Bačka

Aktuelnosti
Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad