Politika

Održana 17. sednica SO Vrbas

TV Bačka • Redakcija TV Bačka • 11. avgust 2022. • 12:47 •

Održana 17. sednica SO Vrbas Foto: TV Bačka

Sedamnaestu sednicu lokalnog parlamenta u Vrbasu obeležilo je sedam tačaka dnevnog reda. Sednici je na početku zasedanja prisustvovalo 23-oje odbornika Skupštine opštine Vrbas od ukupno 36, što je značilo da je ovo telo rasplagalo kvorumom da donosi pravno valjane odluke.  Na početku sadnice Opštinsko veće predložilo je dve dodatne tačke dnevnog reda i obe su usvojene. Odbijeno je pet predloga za dopunu dnevnog reda podnetih na inicijativu odbornika Dragana Stijepovića iz Odborničke grupe Oslobodimo Vrbas, od čega dve koje nisu bile pravno moguće, kao i preostale tri koje su sadražale predlog za formiranje anketnih odbora koji bi ispitali delovanje i poslovanje pojednih lokalnih organa. Po usvajanju dnevnog reda, kao druga tačka razmatran je Predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu. Pred odbornicima se potom našao i predlog odluke o pružanju grejnih usluga za grejnu sezonu 2022/23 godine. Usvojeno je i rešenje o davanju saglasnosti za predškolski program Javne predškolske ustanove Boško Buha za radnu 2022/23 godinu. Na dnevnom redu našla se i Odluka o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti na teritoriji opštine Vrbas. Na osnovu predloga Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose, a nakon sprovedenog konkursa za direktora Turističke organizacije opštine Vrbas imenovana je Marija Zlatović Arsenijević. Na predlog iste Komisije, došlo je do promena sastava Komisije za rodnu ravnopravnost, Koordinacionog tela za prevenciju nasilja u osnovnim i srednjim školama, kao i Komisije za planove opštine Vrbas. Po iscrpljivanju svih tačaka dnevnog reda, sednica je završena.

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Vremenska prognoza

VRBAS Vreme
Fejsbuk

Emisije

Iz našeg grada

TV Bačka

Iz našeg grada


Da pitamo

TV Bačka

Da pitamo

Aktuelnosti

TV Bačka

Aktuelnosti
Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad