Politika

Usvojen budžet opštine Vrbas za 2023. godinu

TV Bačka • Redakcija TV Bačka • 30. decembar 2022. • 13:09 •

Usvojen budžet opštine Vrbas za 2023. godinu Foto: TV Bačka

Na poslednjoj sednici  Skupštine opštine Vrbas u 2022. godini, i devetnaestoj po redu u ovom sazivu, odbornici su među najznačajnijim tačkama raspravljali o rebalansu budžeta za ovu i budžetu za narednu godinu. Ukupno je bilo 46 tačaka. Kao druga i treća tačka raspravljani su izveštaj o izvršenju opštinskog budžeta za prva tri kvartala tekuće godine i rebalans budžeta za 2022. godinu. Usledila je rasprava i o računu opštine Vrbas za naredni jendogodišnji period. Lokalnoj samoupravi na raspolaganju će biti približno dve milijarde i 34 miliona dinara. To je za gotovo dvesta milona više u odnosu na prethodni budžet. Prema izveštaju predsednika opštine deo sredstava predviđen je za kapitalne investicije, kao što su završetak izgradnje pozorišta i parterno uređenje trga u Vrbasu, izgradnje Doma kulture i sportskih terena u Ravnom Selu, te izgradnja kanalizacije u Zmajevu, Ravnom Selu i Bačkom Dobrom Polju.  Prihodi budžeta od poreza, taksi i doprinosa su uvećani i stabilni, rekao je Rojević, pa će više novca biti i za brigu o deci i porodici, socijalnu zaštitu, obrazovnje, kulturu, zdravstvo i sport.  Na predog budžezta odbornici opozicije podneli su više amandana, a bilo je i najviše rasprave, kako u načelu tako i u pojedinostima.

Obornici su usvojili i niz izveštaja o radu i programima poslovanja javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač lokalna samouprava. Za iste su promenjni i dopunjeni osnivački akti. Među tačkama našle su se i one u programu uređenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini, izmena odluke o parkiralištima, donošenju startegija i planova iz više oblasti i kadrovskom planu u Opštinskoj upravu za naredni period. Na dnevnom redu bile su i tačke o javno-privatnom partnerstvu u oblasti pružanja grejnih usluga i formiranju radnog tela za praćenje postupka realizacije javno-privatnog partnerstava. Sednica je završena po iscrpljivanju svih 46 tačaka dnevnog reda.

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Vremenska prognoza

VRBAS Vreme
Fejsbuk

Emisije

Iz našeg grada

TV Bačka

Iz našeg grada


Da pitamo

TV Bačka

Da pitamo

Aktuelnosti

TV Bačka

Aktuelnosti
Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad