instagram
 
instagram

Poljoprivreda

Povećano prisustvo poljskih glodara na obradivim površinama

TV Bačka • Redakcija TV Bačka • 27. januar 2023. • 18:27 •

Povećano prisustvo poljskih glodara na obradivim površinama

Na osnovu vizuelnog pregleda ozimih useva (pšenica, ječam, uljana repica) i voćnjaka na području delovanja PSSS Vrbas (opštine Vrbas, Srbobran, Bečej i Kula), na nekim lokalitetima, posebno na neobrađenim površinama, registrovani su napadi od poljskog miševa i poljske voluharice na nivou praga štetnosti.

Prag štetnosti za poljskog miša iznosi 10-50 aktivnih rupa/ha, a za poljsku voluharicu je 10-500 aktivnih rupa/ha. Na većini lokaliteta, brojnost ovih štetočina je na nivou I i II kategorije brojnosti. S obzirom na blagu jesen i tekuću zimu, sa temperaturama iznad proseka, može se očekivati dalji porast populacija poljskih glodara.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje, kad vremenski uslovi to dozvole, obilazak posejanih useva, radi utvrđivanja praga štetnosti, na osnovu kojeg će se vršiti primena rodenticida. Suzbijanje se sprovodi sveobuhvatno, blagovremeno i organizovano, ne čekajući da dođe do njihovog  prenamnožavanja.

Suzbijanje glodara je moguće izvršiti sa rodenticid Cinkosan (a.m.zink-fosfid) 10-15 g mamka po aktivnoj rupi, ili repelent Detia wuhlmaus gas (a.m.kalcijum-karbid) 5 g po aktivnoj rupi.

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Vremenska prognoza

VRBAS Vreme
Fejsbuk

Emisije

Iz našeg grada

TV Bačka

Iz našeg grada


Da pitamo

TV Bačka

Da pitamo

Aktuelnosti

TV Bačka

Aktuelnosti
Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad