Servisne informacije

NSZ: I dalje aktuelan program sticanja praktičnih znanja

TV Bačka • Redakcija TV Bačka • 7. jul 2022. • 11:26 •

NSZ: I dalje aktuelan program sticanja praktičnih znanja

Nacionalna služba za zapošljavanje- Filijala Novi Sad i ove godine realizuje mere za  podršku zapošljavanju. Jedan od programa u okviru ovih mera koji su i dalje na raspolaganju poslodavcima, a u cilju zadovoljavanja potreba za stručnom radnom snagom i rešavanja problema deficitarnosti određenih kadrova na tržištu je i program sticanja praktičnih znanja. Ovaj program podrazumeva proces učenja sa ciljem sticanja praktičnih znanja i veština nezaposlenih lica na konkretnim poslovima kod poslodavaca iz privatnog sektora.

Uključuju se nezaposlena lica bez završene srednje škole, odnosno bez kvalifikacija kao i lica koja su završila srednju školu ukoliko se na evidenciji nezaposlenih nalaze duže od 12 meseci, pod uslovom da nemaju adekvatna i primenljiva znanja, veštine i kompetencije za obavljanje konkretnih poslova.

Poslodavac ima finansijsku podršku NSZ-a, ostvarujući pravo na refundiranje minimalne zarade sa pripadajućim porezima i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje u trajanju od 3 ili 6 meseci, u zavisnosti od toga da li će sa angažovanim licem zasnovati radni odnos na određeno ili na neodređeno vreme.

Javni poziv za realizaciju ovog programa otvoren je do 30. novembra 2022. godine ili do utroška sredstava za tu namenu.

Detaljne informacije mogu se pronaći na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje kao i u novosadskoj filijali NSZ.

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Vremenska prognoza

VRBAS Vreme
Fejsbuk

Emisije

Iz našeg grada

TV Bačka

Iz našeg grada


Da pitamo

TV Bačka

Da pitamo

Aktuelnosti

TV Bačka

Aktuelnosti
Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad