Servisne informacije

Produženje roka za zaključenje sporazuma o isplati duga za grejanje

TV Bačka • Redakcija TV Bačka • 8. jul 2022. • 12:58 •

Produženje roka za zaključenje sporazuma o isplati duga za grejanje

Kako se navodi u saopštenju JKP "Standard" Vrbas", zbog velikog interesovanja korisnika grejnih usluga za zaključenje  sporazuma o isplati duga za grejanje za grejnu sezonu 2021./2022. godinu, produžava se rok do kog se sporazumi mogu zaključivati, te se kao krajnji rok određuje 22.07.2022.godine, pod istim uslovima određenim Odlukom br.04-3014/2 od 20.06.2022.godine.

Zaključivanje ugovora moguće je u prostorijama JKP Standard, Pete proleterske brigade br. 1, pod sledećim uslovima za korisnike usluga:

    1. da su u celosti izmirili obaveze po prethodnom sporazumu, ako je takav sporazum zaključen,
    2. celokupan dug se deli:

a) na 6 jednakih mesečnih rata za dug do 50.000,oo dinara

b) na 9 jednakih mesečnih rata za dug do 100.000,oo dinara

v) na 12 jednakih mesečnih rata za dug preko 100.000,oo dinara

    3. prva rata se plaća pre potpisivanja sporazuma, a preostale rate dospevaju mesečno u dane koji po broju odgovaraju danu kada je sporazum zaključen,
    4. potpisnik sporazuma je dužan da tekuće mesečno zaduženje uredno izmiruje,
    5. ukoliko korisnik ne izmiri najmanje dve dospele mesečne rate po sporazumu, sporazum se smatra raskinutim bez posebnog obaveštenja od strane JKP "Standard",
    6. potpisivanjem ovog sporazuma prestaje da teče kamata na iznos duga koji je predmet sporazuma, od dana potpisivanja,
    7. protekom roka za zaključenje sporazuma, JKP "Standard" će pokrenuti postupak prinudne naplate na svoj imovini izvršnog dužnika za celokupan iznos duga za grejne usluge.

 

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Vremenska prognoza

VRBAS Vreme
Fejsbuk

Emisije

Iz našeg grada

TV Bačka

Iz našeg grada


Da pitamo

TV Bačka

Da pitamo

Aktuelnosti

TV Bačka

Aktuelnosti
Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad