Srpski Magyarul
 
Srpski Magyarul

Društvo

U toku prijave za penzionere za besplatnu rehabilitaciju u banjama

TV Bečej • Zorana Ljubojev • 14. april 2022. • 08:44 •

U toku prijave za penzionere za besplatnu rehabilitaciju u banjama Nada Milovanov, predsednica Opštinskog udruženja penzionera Bečej (TV Bečej)

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, u trajanju od 10 dana.

Ovo pravo imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije i čija penzija iznosi do 30.978 dinara. Još jedan od uslova je i da pored propisane visine penzije, penzioneri nemaju druga lična primanja. Pravo da se jave na oglas imaju i korisnici penzija koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva, pod uslovom da zbir tih penzija ne prelazi navedeni iznos.

Prijave na oglas podnose zaključno sa 21. aprilom, a penzioneri ih mogu podneti u prostorijama Opštinskog udruženja penzionera Bečej.

Još jedan od preduslova za konkurisanje je da penzioner nije koristio rehabilitaciju u 2020. i 2021. godini i da ovlašćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje da u njegovo ime i za njegov račun zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na rehabilitaciju i raspoloživu medicinsku dokumentaciju, ukoliko je korisnik poseduje.

Rang lista korisnika penzija koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju se objavljuje dvadeset prvog radnog dana od dana isteka oglasa.

Na rang listu korisnika penzija koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju može se podneti prigovor nadležnoj komisiji u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli.

Komisija je dužna da u roku od pet dana razmotri podnete prigovore, obavesti podnosioce prigovora i utvrdi konačnu rang listu korisnika penzija koji su ostvarili pravo na rehabilitaciju, koju objavljuju na oglasnim tablama organizacija korisnika penzija

Preporučujemo još …


Pregled vesti
Vesti dana - video

Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Vremenska prognoza

BEČEJ Vreme
Fejsbuk

Emisije

Bečejski ugao

TV Bečej

Bečejski ugao

Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad