Srpski Magyarul
 
Srpski Magyarul

Društvo

Nove usluge za poreske obveznike

TV Bečej • Redakcija TV Bečej • 1. jun 2022. • 11:12 •

Nove usluge za poreske obveznike

Na portalu Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije (https://lpa.gov.rs/) omogućene su sledeće opcije za poreske obveznike (fizička i pravna lica), koji poseduju kvalifikovani elektronski sertifikat :

1. Pregled i podnošenje poreskih prijava (PPI1 i PPI2)
2. Upit stanja – Pregled stanja na računima obveznika
3. Elektronsko podnošenje zahteva za dobijanje elektronskog uverenja

Izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata u klaudu namenjena je svim građanima Republike Srbije koji žele da na pouzdan i bezbedan način, elektronski, potpisuju dokumenta kvalifikovanim sertifikatom kojim upravljaju na daljinu, putem mobilne aplikacije ConsentlD.

Uputstvo za korisnike naloga na portalu eUprava dostavljamo u nastavku :
https://euprava.gov.rs/media/Uputstva/Instaliranje Consenld aplikacije.pdf

Poreski obveznici (fizička i pravna lica) koji su korisnici ovog portala omogućena su dva načina autentifikacije (prijave) na portal LPA :

1. Кorisničkim imenom i lozinkom (koji je dobijen u svojoj LPA)
2. Elektronskim kvalifikovanim sertifikatom

Poreski obveznik autentifikovan samo korisničkim imenom i lozinkom (koji su dobijeni u svojoj LPA) imaju pristup samo i jedino u uvid u Upit stanja.

Ukoliko se poreski obveznik autentifikovao kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, može da pregleda i podnosi poreske prijave (PPI1 i PPI2)., da elektronski potpiše i ima uvid u upit stanja.

Кorisnici Portala JIS LPA – https://lpa.gov.rs/ koji poseduju kvalifikovani elektronski sertifikat (na kartici, usb tokenu ili u klaudu – https://euprava.gov.rs/usluge/6864) omogućeno je da elektonskim putem od 01.06.2022.godine, podnesu zahtev za dobijanje elektronskog uverenja (eUverenja) kojim se potvrđuju činjenice iz evidencije loklane poreske administracije o zaduženju izvornim javnim prihodima iz nadležnosti Odeljenja za lokalnu poresku administraciju, o izmirenosti dugovne obaveze kao i o imovinskom stanju poreskog obveznika.

Izdavanje eUverenja može biti :

1. Uz plaćanje naknade (administrativne takse) za izdavanje uverenja- omogućeno je onlajn plaćanje naknade na Portalu LPA, a ukoliko se plaćanje obavi na drugi način, dokaz o uplati je moguće dostaviti lokalnoj poreskoj administraciji preko Portala LPA. Nakon što se odobri zahtev u lokalnoj poreskoj administraciji, sam dokument uverenja biće dostupan pravnom obvezniku za preuzimanje, dok će fizičkim licima on stizati u njihovo elektronsko sanduče na Portalu euprava.

2. Bez naknade za izdavanje uverenja ( u zavisnosti od odluka lokalnih samouprava za koje vrste uverenja se ne naplaćaju administrativne takse) po odobrenju zahteva u lokalnoj poreskoj administraciji, dokument će biti poslat korisniku kao i u slučaju kada postoji naknada( administrativna taksa).

3. Bez naknade i po automatizmu – u ovom slučaju dokument eUverenja automatski se generiše, elektronski pečatira i korisniku je odmah dostupan. Provera validnosti ovog dokumenta, kada se odštampa, vrši se skeniranjem QR koda, koji pristupa originalnoj elektronskoj verziji dokumenta. Ovako preuzeta verzija dokumenta sa elektronskim pečatom se može vcerifikovati validacijom elektronskog pečata i utvrditi autentičnost dokumenta.

Poštovani sugrađani, u cilju što brže obrade zahteva za izdavanje eUverenja i Uverenja, o knjigovodstvenom stanju na računima javnih prihoda za koje Odeljenje loklne poreske administracije vodi službenu evidenciju, molimo Vas da pre podnošenja Zahteava, izvršite proveru stanja na računima jvnih prihoda kako bi se predupredila situacija izdavanja uverenja sa iskazanim dugovanjima po određenim računima.

Preporučujemo još …


Pregled vesti
Vesti dana - video

Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Vremenska prognoza

BEČEJ Vreme
Fejsbuk

Emisije

Bečejski ugao

TV Bečej

Bečejski ugao

Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad