Društvo

Raspisan konkurs za vatrogasce

TV Novi Bečej • Danilo Gurjanov • 25. mart 2022. • 12:59 •

Raspisan konkurs za vatrogasce

U toku je konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za upis 300 polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica na koji se zainteresovani mogu prijaviti zaključno sa 6. aprilom 2022. godine. Konkurs je otvoren za 4 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog bataljona Zrenjanin, na teritoriji grada Zrenjanina i za jednog polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Novi Bečej, na teritoriji opštine Novi Bečej.

Pravo učešća na konkursu ima lice koja ispunjava sledeće uslove:

1) da je državljanin Republike Srbije

2) da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, do dana zaključenja konkursa

3) da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa

4) da ima završenu srednju školu

5) da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova

6) da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije

7) da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazično-motoričke sposobnosti.

Pravo učešća ima i lice koje poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da ga položi u roku od 18 meseci od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica. Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici u mestu prebivališta kandidata. Bliži uslovi konkursa mogu se pronaći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i na sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs. Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva sve zainteresovane da se prijave na konkurs.

Preporučujemo još …


Novobečejske vesti
Vesti dana - video

Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Vremenska prognoza

NOVI BEČEJ Vreme
Fejsbuk

Emisije

Nedeljni pregled vesti

TV Novi Bečej

Nedeljni pregled vesti

Novobečejska događanja

TV Novi Bečej

Novobečejska događanja

Iz mog ugla

TV Novi Bečej

Iz mog ugla

Vojvođanska aktivizacija

TV Novi Bečej

Vojvođanska aktivizacija

Sport - Novi Bečej

TV Novi Bečej

Sport - Novi Bečej
Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad