Društvo

Raspisan Javni konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije

TV Novi Bečej • Danilo Gurjanov • 16. maj 2022. • 14:35 •

Raspisan Javni konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije

Opština Novi Bečej 13. maja raspisala je Javni konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine Novi Bečej. Cilj sprovođenja mera energetske sanacije je unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji opštine Novi Bečej.

Predmet Javnog konkursa je sprovođenje sledećih mera energetske efikasnosti:

1) zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama za stanove i kuće

2) postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće i stambene zajednice, osim krovnog pokrivača i tavanica za porodične kuće i stambene zajednice

3) postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju ispod krovnog pokrivača za porodične kuće

4) nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas ili biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za porodične kuće, stanove i stambene zajednice

5) zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela radijatora i pratećeg pribora za porodične kuće, stanove i stambene zgrade

6) nabavka i ugradnja toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema (grejač prostora ili kombinovani grejač) za porodične kuće

7) nabavka i ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće

Na javnom konkursu mogu učestvovati privredni subjekti koji vrše isporuku i radove na ugradnji materijala, opreme i uređaja. Kompletna konkursna dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti poštom na adresu Žarka Zrenjanina 8, 23272 Novi Bečej, sa naznakom: Komisiji za realizaciju i nadzor nad izvršavanjem mera energetske sanacije ili lično na pisarnici u zgradi Opštinske uprave.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja zaključno sa 27. majem ove godine.

Sve potrebne informacije u vezi sa Javnim konkursom mogu se pronaći na sajtu opštine Novi Bečej.

Preporučujemo još …


Novobečejske vesti
Vesti dana - video

Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Vremenska prognoza

NOVI BEČEJ Vreme
Fejsbuk

Emisije

Nedeljni pregled vesti

TV Novi Bečej

Nedeljni pregled vesti

Novobečejska događanja

TV Novi Bečej

Novobečejska događanja

Iz mog ugla

TV Novi Bečej

Iz mog ugla

Vojvođanska aktivizacija

TV Novi Bečej

Vojvođanska aktivizacija

Sport - Novi Bečej

TV Novi Bečej

Sport - Novi Bečej
Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad