instagram
 
instagram

Društvo

Bezbednost u januaru sa trendom opadanja rizika

TV Novi Bečej • Danilo Gurjanov • 21. februar 2024. • 14:47 •

Bezbednost u januaru sa trendom opadanja rizika

Tokom januara 2024. godine na području Policijske uprave u Zrenjaninu nastavljen je trend kontinuirano povoljnog stanja bezbednosti u odnosu na prethodni period.

Pre svega, nastavljen je trend smanjenja broja evidentiranih krivičnih dela, koji je bio karakterističan za period čitave prethodne godine. Takođe, nije bilo težih narušavanja javnog reda i mira pored održanog velikog broja javnih okupljanja, a u oblasti bezbednosti saobraćaja zabeležen je manji broj saobraćajnih nezgoda u odnosu na isti period prošle godine.

U oblasti suzbijanja kriminaliteta evidentan je trend smanjenja obima ove negativne pojave. Ukupan broj otkrivenih i registrovanih krivičnih dela smanjen je za oko 3% u odnosu na isti mesec prošle godine. Tokom januara evidentirano je 188 krivičnih dela izvršenih na području Policijske uprave u Zrenjaninu.

U januaru nije bilo evidentiranih događaja sa obeležjima najtežih krivičnih dela, kao što su ubistva, odnosno teška ubistva, niti su evidentirani pokušaji izvršenja ovih krivičnih dela.

U strukturi imovinskih delikata sa oko 35 % dominiraju krađe – 66 i teške krađe sa oko 4% – evidentirano  ih je 8. Dakle, kao i ranije, najdominantniji oblik kriminaliteta predstavljaju krivična dela iz oblasti imovinskog kriminaliteta, pre svih krađe, dok teške krađe više nisu toliko zastupljene, kao što je to u prethodnom periodu bio slučaj.

Broj krivičnih dela za nasilje porodici u odnosu na isti mesec prošle godine takođe je znatno manji.  Protiv 24 lica podnete su krivične prijave, za izvršena krivična dela na štetu 24 osobe.  Nije evidentiran ni jedan teži oblik ovog krivičnog dela u kojem bi bilo težih posledica.

Kada je reč o suzbijanju krivičnih dela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga otkriveno je 35 krivičnih dela. U strukturi ovih dela ističu se neovlašćeno držanje opojnih droga (27), zatim neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (5) i  omogućavanje uživanja opojnih droga (3). Realizovano je 24 zaplene opojnih droga, a među najzastupljenijim drogama tokom janura bile su marihuana i amfetamin.

U januaru je podneta i jedna krivična prijava za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, dok je evidentirano 50 prekršaja iz oblasti javnog reda i mira.

Nije bilo značajnijih bezbednosnih događaja, odnosno slučajeva vršnjačkog nasilja sa elementima krivičnih dela  u ukupno 68 osnovnih i srednjih škola, kao ni narušavanja javnog reda i mira,  koja bi zavredila pažnju javnosti, kako u školama, tako i na sportskim manifestacijama i javnim skupovima.

U oblasti bezbednosti saobraćaja došlo je do manjeg smanjenja broja saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima. Evidentirano je 15 ovakvih nezgoda.

U oblasti bezbednosti koja se odnosi na suzbijanje iregularnih migracija i kretanje i boravak stranaca na području, nije bilo značajnijih bezbednosnih problema, niti događaja koji bi zavredili pažnju javnosti, navode iz Policijske uprave u Zrenjaninu.

Preporučujemo još …


Novobečejske vesti
Vesti dana - video

Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Vremenska prognoza

NOVI BEČEJ Vreme
Fejsbuk

Emisije

Nedeljni pregled vesti

TV Novi Bečej

Nedeljni pregled vesti

Novobečejska događanja

TV Novi Bečej

Novobečejska događanja

Iz mog ugla

TV Novi Bečej

Iz mog ugla

Vojvođanska aktivizacija

TV Novi Bečej

Vojvođanska aktivizacija

Sport - Novi Bečej

TV Novi Bečej

Sport - Novi Bečej
Budi human - Helena