Poljoprivreda

Javna licitacija davanja u zakup senokosa 17. maja

TV Novi Bečej • Danilo Gurjanov • 11. maj 2022. • 14:33 •

Javna licitacija davanja u zakup senokosa 17. maja

Na osnovu Odluke Saveta MZ Novo Miloševo donete 28. aprila, 6. maja raspisan je oglas za javnu licitaciju davanja u zakup senokosa u državnoj svojini čiji je korisnik MZ Novo Miloševo za 2022. godinu. U pitanju su parcele 12338, 12345, 12346 i 8715 u vidu livada i pašnjaka.

Senokosi se izdaju u viđenom stanju i zakupac se ne može pozivati na njihove nedostatke. Licitacioni korak iznosi 500 dinara. Senokos koji se daje u zakup može se isključivo koristiti za košenje trave i ni u kakve druge svrhe. Takođe, senokos se ne može davati u podzakup, stoji u oglasu.

Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup senokosa imaju sva fizička lica koja imaju prebivalište na teritoriji  naseljenog mesta Novo Miloševo i pravna lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i imaju aktivan status i sedište u katastarskoj opštini Novo Miloševo.

Prijava na oglas podnosi se u zapečaćenoj koverti na čijoj prednjoj strani treba napisati: Mesna zajednica Novo Miloševo, Trg palih heroja 2-6, 23273 Novo Miloševo, Komisiji za licitaciju senokosa, broj javnog nadmetanja­­___, PONUDA - NE OTVARATI!, dok na zadnjoj strani treba napisati: ime i prezime, odnosno naziv i adresu ponuđača. Zajedno sa prijavom na oglas potrebno je dostaviti i neophodnu dokumentaciju.

Javno nadmetanje za davanje u zakup navedenih senokosa biće održano 17. maja s početkom u 16 časova u kancelariji broj 8 MZ Novo Miloševo.

Sve potrebne informacije mogu se pronaći u oglasu za javnu licitaciju koji se nalazi na oglasnoj tabli MZ Novo Miloševo.

Preporučujemo još …


Novobečejske vesti
Vesti dana - video

Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Vremenska prognoza

NOVI BEČEJ Vreme
Fejsbuk

Emisije

Nedeljni pregled vesti

TV Novi Bečej

Nedeljni pregled vesti

Novobečejska događanja

TV Novi Bečej

Novobečejska događanja

Iz mog ugla

TV Novi Bečej

Iz mog ugla

Vojvođanska aktivizacija

TV Novi Bečej

Vojvođanska aktivizacija

Sport - Novi Bečej

TV Novi Bečej

Sport - Novi Bečej
Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad