Yunet
 

Društvo

NSZ organizuje i učestvuje u proceni radne sposobnosti

TV Sombor • Redakcija TV Sombor • 10. jun 2024. • 00:00 •

NSZ organizuje i učestvuje u proceni radne sposobnosti

U cilju podsticanja i pružanja podrške u zapošljavanju osoba sa invaliditetom Nacionalna služba za zapošljavanje sprovodi mere aktivne politike zapošljavanja koje obuhvataju mere i programe profesionalne rehabilitacije, kao i programe podsticanja zapošljavanja za nezaposlene osobe sa invaliditetom i poslodavce. Takođe organizuje i učestvuje u proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.

Status osobe sa invaliditetom se utvrđuje izlaskom na komisiju za procenu radne sposobnosti. Zahtev se uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju podnosi nadležnoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje prema mestu prebivališta. Ocenu radne sposobnosti vrši komisija organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koju čine lekar veštak Republičkog fonda, specijalista medicine rada, psiholog i stručni radnik Nacionalne službe za zapošljavanje.

Komisija sačivanja Nalaz, mišljenje i ocenu radne sposobnosti, na osnovu čega Nacionalna služba za zapošljavanje donosi Rešenje o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja koje dostavlja podnosiocu zahteva poštom ili ga preuzima lično u nadležnoj Filijali Nacionalne službe.

Radna sposobnost se ocenjuje na osnovu sledeće skale:

0. Stepen (nulti stepen) – ako ne postoje teškoće i prepreke na radu, odnosno, ukoliko su zanemarljive i ne utiču na radnu sposobnost
1. Stepen ( prvi stepen)– ako su teškoće i prepreke male i utiču na radnu sposobnost u odnosu na zanimanje ili poslove koje lice može da obavlja, a omogućavaju zapošljavanje pod opštim uslovima
2. Stepen (drugi stepen) – ako su teškoće i prepreke umerene, odnosno znatne u odnosu na zanimanje ili poslove koje lice može da obavlja. A omogućavaju zapošljavanje pod posebnim uslovima.
3. Stepen (treći stepen)– ako su teškoće i prepreke potpune i višestruke, odnosno lice se ne može zaposliti ili održati zaposlenje ni pod opštim ni pod posebnim uslovima, odnosno čiji je radni učinak manji od jedne trećine radnog učinka zaposlenog na uobičajenom radnom mestu, bez obzira na zanimanje ili poslove.

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

vojvodanska-dogadanja
Emisije

SportiCom

TV Sombor

SportiCom
Budi human - Helena