Društvo

Subotica do aprila 2023. dobija lokalni plan razvoja

RTV Subotica • Redakcija TV Subotica • 10. jun 2022. • 12:04 •

Subotica do aprila 2023. dobija lokalni plan razvoja

Subotica je jedan od deset gradova i opština koji će do aprila 2023. godine izraditi moderne, dugoročne planove razvoja i na jednom mestu istaći viziju, ciljeve i mere za brži ekonomski napredak i stvaranje boljih uslova za život i rad građana i privrede u njihovim zajednicama. Na tom putu imaće profesionalnu mentorsku pomoć NALED-a i Balkanskog centra za regulatornu reformu, kao i podršku Republičkog sekretarijata za javne politike, u okviru projekta finansiranog putem Nemačke razvojne saradnje koji sprovodi GIZ.

Strateški dokumenti biće pripremljeni tokom realizacije aktivnosti „Podrška unapređenju kapaciteta i izradi lokalnih planova razvoja“, a početak rada je ozvaničen juče potpisivanjem Memoranduma o saradnji između partnera na projektu i čelnika deset lokalnih samouprava, odabranih putem javnog poziva.

Lokalni plan razvoja se usvaja za period od najmanje sedam godina i njegovo donošenje je obaveza gradova i opština po Zakonu o planskom sistemu. Svaki plan mora da sadrži pregled postojećeg stanja u različitim oblastima poput infrastrukture, prirodnih resursa, zdravstvene zaštite, obrazovanja, turizma, poljoprivrede i sl. Na osnovu tih podataka kreiraju se razvojne šanse, prioritetni ciljevi kojima se stremi i opis mera koje će dalje biti razrađene drugim dokumentima javnih politika.

Proces donošenja plana treba da bude transparentan i da uključuje sve zainteresovane strane, udruženja građana i privrednike iz lokalnih samouprava, što je prioritet i ovog projekta, kao i podsticanje međuopštinske saradnje.

Tokom projekta biće organizovano deset stručnih radionica za pripremu planova i zajedničkih susreta tokom kojih će opštine imati mogućnost da razmene iskustva i prakse u ovoj oblasti.

Preporučujemo još …


Slušanost radija u Subotici
Kroz Grad
Vesti dana - video

Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Fejsbuk

Emisije

U sred srede

RTV Subotica

U sred srede

Poslovni intermeco

RTV Subotica

Poslovni intermeco

Jutrenje

RTV Subotica

Jutrenje

Subotička događanja

RTV Subotica

Subotička događanja

Opušteno

RTV Subotica

Opušteno

Likovni tragovi

RTV Subotica

Likovni tragovi

U susret istini

RTV Subotica

U susret istini

Subotica grad sporta

RTV Subotica

Subotica grad sporta

Sport

RTV Subotica

Sport
Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad
Vojvođanski Magazin