Društvo

Kako do zaštite od nasilja na radnom mestu?

RTV Subotica • Redakcija TV Subotica • 28. novembar 2022. • 12:46 •

Kako do zaštite od nasilja na radnom mestu?

U okviru 16 dana aktivizma, na sam Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 25. novembra u organizaciji Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Subotice održan je Okrugli sto na temu: „Kako se zaštititi i prijaviti nasilje na radnom mestu“.

Nakon poražavajućih statističkih podataka o broju ubijenih žena tokom tekuće godine i poslednje decenije, predsednica Sekcije žena Subotice Goranka Ilić je ukazala i na neravnopravan položaj žena u svetu rada gde, opet statistika pokazuje da su one obrazovanije a manje plaćene, što je posledica toga da su žene zaposlene na slabije plaćenim radnim mestima.

Što se tiče zlostavljanja i nasilja na radnom mestu, na osnovu vlastitog ili iskustva žena koje poznajemo ili iz medija, znamo da se u nekim kolektivima dešavaju zlostavljanja koja zadiru u grubo kršenje ljudskih prava, pa se čak i graniče sa krivičnim delom.

Da su zaposleni dobro zaštićeni od nasilja i zlostavljanja na radnom mestu ukazala je okupljenim ženama raznih profesija advokatica Sintija Čipak Katić ističući da je veoma važno nasilje prepoznati i pravilno i odlučno reagovati.

-Sve ono što ti stvori neprijatnost i ugrožava te, što ti stvori stres – može da se podvede pod nasilje. Vređanje verbalno i neverbalno, davanje zadataka ispod ili iznad nivoa znanja i kvalifikacija, izolacija fizička ili intelektualna...sve to može da bude jedan vid nasilja ili zlostavljanja – navela je advokatica neke od oblika povrede dostojanstva, časti, ugleda i zdravlja, na koje je, ukoliko se dešavaju u kontinuitetu, neophodno reagovati.

Tu zatim postoje određena pravila postupanja u zavisnosti od toga da li zlostavljanje vrši rukovodilac ili drugi zaposleni, a slučajevi se rešavaju u kratkom roku. O tome kako pravilno prepoznati nasilje, kad i kako na njega reagovati; resorno Ministarstvo je donelo  „Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom zlostavljanja na radu“ objavljen u „Službenom glasniku RS“ br.62/2010. Sama činjenica da postoji već preko deset godina ukazuje na to da je pored svesti o kolektivu i zdravom radnom okruženju neophodna informisanost i lično angažovanje nas samih radi sopstvene i zaštite drugih.

 

Preporučujemo još …


Kroz Grad
Vesti dana - video

Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Fejsbuk

Emisije

U sred srede

RTV Subotica

U sred srede

Poslovni intermeco

RTV Subotica

Poslovni intermeco

Jutrenje

RTV Subotica

Jutrenje

Subotička događanja

RTV Subotica

Subotička događanja

Opušteno

RTV Subotica

Opušteno

Likovni tragovi

RTV Subotica

Likovni tragovi

U susret istini

RTV Subotica

U susret istini

Subotica grad sporta

RTV Subotica

Subotica grad sporta

Sport

RTV Subotica

Sport
Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad
Vojvođanski Magazin