Društvo

Prvo uvođenje svih domaćinstava u sistem odvoženja otpada, onda po dve kante

RTV Subotica • Marijana Tolimir • 1. decembar 2022. • 12:46 •

Prvo uvođenje svih domaćinstava u sistem odvoženja otpada, onda po dve kante

Izmenom gradske Odluke o upravljanju komunalnim otpadom koja je usvojena jednoglasno i bez veće rasprave, uvešće se nova naselja u sistem odvoženja otpadom, tačnije 4000 korisnika, kako bi sve komunalno smeće iz Subotice umesto na „Aleksandrovačkoj bari“ završilo na Regionalnoj deponiji u Bikovu. Odlukom je prolongiran i preciziran novi rok –  1. januar 2024. godine.

Čini se da je Subotica samo na korak do cilja - tokom naredne godine sav komunalni otpad sa terotorije grada trebalo bi da se odvozi  upravo na Regionalnoj deponiji. „Čistoća i zelenilo“ već prevozi 30 posto otpada, u decembru treba da se popnu na 40 posto, a u januaru na polovinu kada sa radom počinje i 20 novozaposlenih, objašnjava direktor nadležnog preduzeća Slobodan Milošev. Ipak, da bi se ovaj obiman posao sproveo u delo, u sistem odvoženja kućnog otpada treba da se uključe i sva prigradska naselja koja će umesto žutih vreća dobiti kante za smeće.

Rok koji je zacrtan novom skupštinskom odlukom, a to je 1. januar 2024. godine, sasvim je realan da čitav sistem zaživi, smatra Milošev, ali im je za tako nešto na 20 novih radnika potrebno još dodatnih 17 izvršilaca.

Tek na kraju, kada „Čistoća“ bude odvozila komunalni otpad iz svakog i najudaljenijeg domaćinstva, moći da se uvede i druga kanta, odnosno kontejner za primarnu selekciju. Tada na scenu stupaju građani, koji će biti u obavezi da kućno smeće razvrstavuju u zelenu ili plavu kantu, preciziraju nadležni.

Kada „Čistoća i zelenilo“ tokom naredne godine u potpunosti pređe na Regionalni sistem, konačno će se zatvoriti i nesanitarno odlagalište smeća „Aleksandrovačka bara“ i moći će da se započne postupak sanacije i rekultivacije, poručuju naši sagovornici.

Preporučujemo još …


Kroz Grad
Vesti dana - video

Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Fejsbuk

Emisije

U sred srede

RTV Subotica

U sred srede

Poslovni intermeco

RTV Subotica

Poslovni intermeco

Jutrenje

RTV Subotica

Jutrenje

Subotička događanja

RTV Subotica

Subotička događanja

Opušteno

RTV Subotica

Opušteno

Likovni tragovi

RTV Subotica

Likovni tragovi

U susret istini

RTV Subotica

U susret istini

Subotica grad sporta

RTV Subotica

Subotica grad sporta

Sport

RTV Subotica

Sport
Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad
Vojvođanski Magazin