Društvo

Vršnjačka edukacija najbolja prevencija nasilja

RTV Subotica • Sanda Mileusnić • 20. decembar 2022. • 14:22 •

Vršnjačka edukacija najbolja prevencija nasilja

Kao odgovor na pojavu nasilja u školama, u Tehničkoj školi „Ivan Sarić“ organizovana je radionica na temu „Moje je pravo da znam svoja prava i obaveze“, na kojoj su sami učenici preuzeli ulogu edukatora i jedni drugima prenosili znanje o tome zašto nasilje nije  dobro i kako na njega treba reagovati. Iz ove obrazovne ustanove poručuju da je ovakav vid edukacije najbolja prevencija i ističu da ove godine u školi nije zabeležen nijedan slučaj vršnjačkog nasilja.

Mladi vrlo često ne znaju da prepoznaju tipove nasilja, poput elektronskog i nisu svesni posledica tog dela, priča nam jedan od učenika ove škole, maturant Lazar Popović. On je sa koleginicama Tamarom Tomić i Bojanom Fleišman preuzeo ulogu vršnjačkog edukatora i tokom radionice je drugim učenicima prezentovao ono što su naučili na obuci.

Radionica „Moje je pravo da znam svoja prava i obaveze“ treba da podstakne vršnjačku edukaciju, da učenike nauči kako da prepoznaju vrste nasilje, kao i kako da reaguju u nasilnim situacijama koristeći tehnike asertivne komunikacije i razvijajući svoje socijalne veštine, napominje školski pedagog, Nataša Pavlović, koja je ujedno i koordinatorka Tima za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i diskriminacije.

U školi koja ima 53 odeljenja i 1300 đaka, vršnjačka edukacija je najbolji vid prevencije nasilja, ističe sagovornica i dodaje da tokom ove godine u školi nije bilo slučajeva vršnjačkog nasilja.

Radionica je deo projekta „Osnaživanje predstavnika mladih i policije o oblasti prevencije maloletničkog kriminala“ koji je škola tokom prošle godine realizovala u saradnji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, a tokom koje je šest učenika prošlo obuku.

Preporučujemo još …


Kroz Grad
Vesti dana - video

Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Fejsbuk

Emisije

U sred srede

RTV Subotica

U sred srede

Poslovni intermeco

RTV Subotica

Poslovni intermeco

Jutrenje

RTV Subotica

Jutrenje

Subotička događanja

RTV Subotica

Subotička događanja

Opušteno

RTV Subotica

Opušteno

Likovni tragovi

RTV Subotica

Likovni tragovi

U susret istini

RTV Subotica

U susret istini

Subotica grad sporta

RTV Subotica

Subotica grad sporta

Sport

RTV Subotica

Sport
Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad
Vojvođanski Magazin