120591-regresiranje-troskova-prevoza-studenata-u-medugradskom-i-medumesnom-saobracaju
instagram
 
instagram

Društvo

Regresiranje troškova prevoza studenata u međugradskom i međumesnom saobraćaju

RTV Subotica • Redakcija TV Subotica • 31. januar 2024. • 13:08 •

Regresiranje troškova prevoza studenata u međugradskom i međumesnom saobraćaju

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost će 2024. godine regresirati troškove prevoza studenata u međugradskom, odnosno, međumesnom saobraćaju.

Pod međugradskim, odnosno, međumesnim prevozom studenata, podrazumeva se prevoz studenata između naseljenih mesta dve opštine, opštine i grada ili između dva grada.    Prigradske linije se ne regresiraju.

 

           USLOVI ZA STICANJE PRAVA NA REGRESIRANJE TROŠKOVA PREVOZA STUDENATA SU SLEDEĆI:

 

  • da ima prebivalište na području Grada Subotice,
  • da svakodnevno putuje na međugradskoj, odnosno međumesnoj relaciji do ustanove visokog obrazovanja,
  • da nije korisnik usluge smeštaja u ustanovi za smeštaj i ishranu studenata,
  • da se školuje na teret budžeta Republike Srbije,
  • da prvi put upisuje godinu studija na teret budžeta,
  • da nije korisnik studentske stipendije i kredita od strane nadležnih ministarstava, Vlade Republike Srbije, nadležnih pokrajinskih organa uprave, Pokrajinske vlade, lokalnih samouprava i drugih fondova i fondacija.

Ukoliko student prijavi da svakodnevno putuje na relaciji dužoj od 100 km u jednom pravcu, neophodno je da prilikom konkurisanja dostavi kopiju mesečne karte na ime studenta, za navedenu relaciju.

 

        ZA REGULISANJE PRAVA ZA REGRESIRANU MESEČNU KARTU STUDENTI TREBA DA PODNESU SLEDEĆE:

 

  • fotokopiju lične karte,
  • potvrdu ustanove visokog obrazovanja da student prvi put upisuje godinu na teret budžeta,
  • fotokopiju štedne knjižice, odnosno tekućeg računa kod određene banke.

NAPOMENA: Pored navedenih priloga, studenti popunjavaju obrazac izjave koji se može preuzeti sa zvanične internet stranice Grada Subotice: www.subotica.rs, odnosno u Gradskom uslužnom centru Grada Subotice.

Zahtevi za regresiranje mesečnih karata predaju se u Gradski uslužni centar Grada Subotice, Trg slobode broj 1, svakog dana u periodu od 31. 01. 2024. do 13. 02. 2024. godine, od 9.00 do 14.00 časova.

 Informacije na tel: 024 626 928

 

 

 

Preporučujemo još …


Kroz Grad
Vesti dana - video

Kroz Grad
Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

vojvodanska-dogadanja
Fejsbuk

Emisije

U sred srede

RTV Subotica

U sred srede

Poslovni intermeco

RTV Subotica

Poslovni intermeco

Subotička događanja

RTV Subotica

Subotička događanja

Opušteno

RTV Subotica

Opušteno

Likovni tragovi

RTV Subotica

Likovni tragovi

U susret istini

RTV Subotica

U susret istini

Subotica grad sporta

RTV Subotica

Subotica grad sporta

Sport

RTV Subotica

Sport
Budi human - Helena
Privredna akademija Novi Sad
Vojvođanski Magazin