instagram
 
instagram

Društvo

Prvog marta će biti objavljene preliminarne rang liste za besplatnu rehabilitaciju u banjama

RTV Subotica • Redakcija TV Subotica • 22. februar 2024. • 10:11 •

Prvog marta će biti objavljene preliminarne rang liste za besplatnu rehabilitaciju u banjama

Preliminarna rang-lista korisnika koji ispunjavaju uslove za upućivanje na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima po ovogodišnjem oglasu Republičkog fonda PIO, biće objavljena 1. marta.

Prigovori na rang-listu mogu se podneti nadležnoj komisiji u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja rang-liste na oglasnoj tabli, a komisija je dužna da u roku od pet dana razmotri podnete prigovore, obavesti podnosioce prigovora i utvrdi konačnu rang-listu korisnika penzija koji su ostvarili pravo na rehabilitaciju. Konačna rang-lista će biti objavljena 14. marta 2024. godine, nakon čega će uslediti i prvi pozivi korisnicima za upućivanje na oporavak.

Pravo na oporavak u nekoj od banja Srbije o trošku Fonda PIO u 2024. godini, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, prevremenih starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, čija penzija iznosi do 39.850 dinara, koji nemaju druga lična primanja i koji nisu koristili rehabilitaciju počev od oglasa za 2020. godinu. Za korisnike koji pored domaće, primaju penziju i iz inostranstva, uslov je da zbir tih penzija iznosi do 39.850 dinara. Prijave na oglas mogle su se podneti od 9. do 25. januara 2024. godine.

Iz Fonda PIO podsećaju da su ove godine na ime društvenog standarda korisnika penzija izdvojena sredstva u iznosu od 1,24 milijarde dinara, što je za čak 77 odsto više nego prethodne godine. Od ukupnih sredstava, 85 odsto se izdvaja za finansiranje troškova rehabilitacije korisnika penzija, što ove godine iznosi 1,05 milijardi dinara. Zahvaljujući tome, u 2024. godini će veći broj korisnika nego do sada moći da bude upućen na besplatnu rehabilitaciju – više od 21.000 penzionera.

Preporučujemo još …


Kroz Grad
Vesti dana - video

Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Fejsbuk

Emisije

U sred srede

RTV Subotica

U sred srede

Poslovni intermeco

RTV Subotica

Poslovni intermeco

Subotička događanja

RTV Subotica

Subotička događanja

Opušteno

RTV Subotica

Opušteno

Likovni tragovi

RTV Subotica

Likovni tragovi

U susret istini

RTV Subotica

U susret istini

Subotica grad sporta

RTV Subotica

Subotica grad sporta

Sport

RTV Subotica

Sport
Budi human - Helena