Poljoprivreda

Raspisan poziv poljoprivrednicima za podnošenje zahteva za kredit za nabavku repromaterijala

RTV Subotica • Redakcija TV Subotica • 20. maj 2022. • 11:06 •

Raspisan poziv poljoprivrednicima za podnošenje zahteva za kredit za nabavku repromaterijala

Grad Subotica je u saradnji sa OTP bankom raspisao Javni poziv za podnošenje zahteva za kratkoročni kredit za kupovinu obrtnih sredstava-repromaterijala, na period od 12 meseci.

Ukupna kamata je 5,8% godišnje, od toga 5,3% sufinansira Grad Subotica a 0,5% godišnje plaća korisnik kredita.

Minimalni iznos kredita  po podnosiocu iznosi 100.000  dinara a maksimalni  iznos 500.000 dinara.

Poljoprivredni proizvođač, odnosno korisnik kredita je u obavezi da namenska sredstva koristi isključivo za kupovinu obrtnih sredstava- repromaterijala (semenski  i sadni materijal,  mineralno đubrivo, gorivo, sredstva za zaštitu bilja i sredstva za održavanje opreme, mehanizacije i objekata) kao i za kupovinu stočne hrane.

Uslovi koje podnosioci zahteva treba da ispune su:

- da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom i

-  da imaju prebivalište na teritoriji Grada Subotice

Potrebna dokumentacija:

  • Zahtev za izdavanje Saglasnosti o ispunjenosti usova za podnošenje kreditnog zahteva za kratkokoročni kredit ( podnosi se u  Gradskoj upravi , Služba za poljoprivredu,  drugi sprat, soba 202/2),
  • Potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava za 2022.godinu,
  • Izjava podnosioca zahteva da će Službi za poljoprivredu dostaviti dokaz o namenskom trošenju sredstava ( kopije namenskih računa za nabavljeni predmet kredita, a original računa na uvid ) najkasnije u roku od 60 dana od dana  odobrenja kredita,
  • Fotokopiju lične karte/očitanu ličnu kartu, ili potvrdu MUP-a o mestu prebivališta.

  Izdvojena sredstva za ovu namenu iznose 2.000.000,00 dinara za subvencionisanje dela kamate po podnosiocu kredita i obezbeđena su u budžetu Grada.

Rok za podnošenje zahteva sa potrebnom dokumentacijom je do utroška sredstava, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u  Službi za poljoprivredu, na telefon 024/626-739, kontakt osoba je Ivan Budinčević.

Preporučujemo još …


Slušanost radija u Subotici
Kroz Grad
Vesti dana - video

Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Fejsbuk

Emisije

U sred srede

RTV Subotica

U sred srede

Poslovni intermeco

RTV Subotica

Poslovni intermeco

Jutrenje

RTV Subotica

Jutrenje

Subotička događanja

RTV Subotica

Subotička događanja

Opušteno

RTV Subotica

Opušteno

Likovni tragovi

RTV Subotica

Likovni tragovi

U susret istini

RTV Subotica

U susret istini

Subotica grad sporta

RTV Subotica

Subotica grad sporta

Sport

RTV Subotica

Sport
Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad
Vojvođanski Magazin