Servisne informacije

Kombinovani tretman suzbijanja komaraca od 4. do 11. jula

RTV Subotica • Redakcija TV Subotica • 29. jun 2022. • 07:26 •

Kombinovani tretman suzbijanja komaraca od 4. do 11. jula

Kombinovani tretman suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje, sprovodiće se u periodu od 4. do 11. jula, na dan sa najpovoljnijom meteorološkom situacijom, u terminu od 18 do 23 časa.

Tretman iz vazduha će se vršiti na teritoriji mesnih zajednica Kelebija, Ljutovo, Donji Tavankut, Gornji Tavankut,  Radanovac, Zorka i Makova sedmica, a tretman sa zemlje  na teritoriji mesnih zajednica  Novo selo, Gat, Ker, Aleksandrovo, Mali Bajmok, Peščara, Dudova Šuma,  Centar 1, 2 i 3, Prozivka, Bajnat, Novi grad, Kertvaroš, Mali Radanovac, Željezničko naselje, Palić, Hajdukovo,  Čantavir, Bačko Dušanovo, Verušić, Mišićevo, Mala Bosna,  Đurđin, Stari Žednik, Novi Žednik, Višnjevac, Bikovo, Bajmok, Šupljak i Bački Vinogradi.

Tretman sa zemlje će se vršiti ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin, a iz vazduha preparatom na bazi aktivne materije lambda cihalotrin. Preparati su toksični za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje pet kilometara od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenih preparata traje tri dana.

Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman dostupne su na Fejsbuk i internet stranici preduzeća „Oris“ iz Sombora, koje će vršiti tretman. Telefon za sve dodatne informacije je  025/515-50-55.

Preporučujemo još …


Slušanost radija u Subotici
Kroz Grad
Vesti dana - video

Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Fejsbuk

Emisije

U sred srede

RTV Subotica

U sred srede

Poslovni intermeco

RTV Subotica

Poslovni intermeco

Jutrenje

RTV Subotica

Jutrenje

Subotička događanja

RTV Subotica

Subotička događanja

Opušteno

RTV Subotica

Opušteno

Likovni tragovi

RTV Subotica

Likovni tragovi

U susret istini

RTV Subotica

U susret istini

Subotica grad sporta

RTV Subotica

Subotica grad sporta

Sport

RTV Subotica

Sport
Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad
Vojvođanski Magazin