vojvodjanski logo

NSZ objavila 13 poziva za subvencionisano zapošljavanje

Privreda

Marijana Tolimir | 11:48 - 06. 04.

Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je ukupno 13 javnih konkursa za subvencionisano zapošljavanje. Među njima je, kao i svake godine program za samozapošljavanje koji je aktuelan do 17. maja a subvencija za otvaranje samostalne delatnosti ili preduzetničke radnje je 250.000 dinara, odnosno 270.000 za osobe sa invaliditetom. Raspisani su i pozivi za javne radove kao i za teže zapošljiva lica i oni će trajati sve do 30. novembra, poručuju iz subotičke filijale.

Osim paketa mera za zapošljavanje, aktuelni su i paketi za dodatno obrazovanje i obuke, gde se nalaze pozivi za pripravnike sa srednjim i visokim obrazovanje, kao i program stručne prakse koji je namenjen za lica koja nemaju radno iskustvo u struci.

Aktuelan je i program za osobe sa invaliditetom, gde poslodavci mogu da dobiju subvenciju za osposobljavanje radnog mesta za tu osobu ili za refundaciju troškova njihove zarade.

Za sve dodatne informacije zainteresovani poslodavci mogu se interesovati na broj telefona 024/644-600.

Tagovi

Privreda