vojvodjanski logo

Otvoren Konkurs za upis u vojne škole

Društvo

Sanda Mileusnić | 13:54 - 22. 02.

Ministarstvo odbrane Republike Srbije raspisalo je konkurs za upis u vojne škole – Vojnu akademiju, Medicinski fakultet VMA, Srednju stručnu vojnu školu i Vojnu gimnaziju, a mesta ima za ukupno 400 kandidata.

Ljubav prema vojnom pozivu i izazovu koji sa sobom nosi, motivisala je Jovana Nikolića, sada učenika treće godine vazduhoplovno-tehničkog smera da upiše baš Srednju stručnu vojnu školu. Onima koji se sada upisuju, poručuje da dobro razmisle šta žele, te da se potrude ako je vojna škola njihov izbor, jer se neće pokajati.

Želja koja je potajno tinjala odmalena, ponovo se probudila i nakon završene Tehničke škole Subotičanka Aleksandra Dvoračko upisala je Vojnu akademiju. Kaže, sada je sigurna da je napravila pravi izbor, a drugim devojkama poručuje da se ne boje vojnog poziva.

Konkurs predviđa upis 210 kandidata na sedam studijskih programa osnovnih akademskih studija Vojne akademije, dok se na Medicinski fakultet VMA može upisati njih 40, što je više u odnosu na prethodne godine, kada je primano 25 kandidata. Šansu da upiše Srednju stručnu vojnu školu imaće 60 učenika koji će se školovati na pet smerova, dok Vojna gimnazija prima 90 kandidata.

Kadeti koji konkurišu treba da ispune opšte uslove poput toga da su državljani Republike Srbije, da nisu kažnjavani i osuđivani, te da se protiv njih ne vodi krivični postupak, kao i da su zdravstveno sposobni. Posebni uslovi odnose se na starost kandidata, a konkurs je otvoren do 31. marta.

Tagovi

Društvo