Yunet
 

Društvo

Mladi lideri iz Vranja i Sremske Mitrovice imaju novu priliku da upravljaju omladinskim projektima

Gradska M Televizija • Redakcija Gradska M • 25. jun 2024. • 13:42 •

Mladi lideri iz Vranja i Sremske Mitrovice imaju novu priliku da upravljaju omladinskim projektima

– Mladi iz Vranja, Sremske Mitrovice ili naselja koja pripadaju ovim gradovima, imaju priliku da postanu članovi odbora Omladinskih fondova u svojim sredinama. Fondove za mlade u ovim gradovima su pre godinu dana osnovali Fondacija Ana i Vlade Divac i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), sa ciljem da podstaknu saradnju mladih i povećaju učešće mladih u procesima donošenja odluka, kao i da unaprede kvalitet života mladih u regionu Zapadnog Balkana. Svaki fond ima vrednost od 7.000 dolara i njime isključivo upravlja odbor koji čini osam mladih ljudi.

U prvom ciklusu projekta, 2023/24. godine, odbori u Vranju i Sremskoj Mitrovici odabrali su i vodili 15 projekata koji su imali za cilj podsticanje saradnje među mladima i unapređenje kvaliteta njihovog života, promovisanje jedinstva i pozitivnih promena kroz organizovanje aktivnosti usmerenih na sport, umetnost i kulturu, obrazovanje, zaštitu životne sredine i sl. Pored toga, članovi Odbora su stekli dragoceno lidersko iskustvo i imali priliku da sarađuju sa mladim ljudima iz regiona Zapadnog Balkana. Za više informacija posetite Instagram stranicu @wb_youth_partnerships.

U novom ciklusu, koji bi trebalo da počne ovog leta, biće formirani novi odbori. Nakon formiranja, odbori sastavljeni od izabranih mladih lidera raspisaće javni poziv za podnošenje predloga projekata i samostalno odlučivati o dodeli sredstava omladinskim inicijativama. Odbori će samostalno upravljati čitavim procesom.

Pozivaju se svi zainteresovani mladi ljudi iz Vranja, Sremske Mitrovice i naselja koja pripadaju ovim gradovima, uzrasta od 18 do 32 godine, koji su zainteresovani da postanu članovi odbora, da se prijave na https://www.divac.com/Omladinskifondovi do 1. jula 2024. Oni koji imaju prethodno iskustvo u radu u svojoj lokalnoj zajednici i imaju želju da započnu dugotrajnu saradnju sa vršnjacima iz regiona Zapadnog Balkana na razvoju zajednice i pomirenju posebno se podstiču da se prijave.

Za odabrane članove odbora Omladinskih fondova biće organizovane dve obuke posebno osmišljene da im pomognu da steknu veštine upravljanja projektima i da im omoguće da pruže podršku grupama mladih koje će predlagati i sprovoditi projekte.

Omladinski fondovi su deo projekta Regionalno partnerstvo mladih koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u partnerstvu sa Međunarodnim republikanskim institutom (IRI), Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku (BCBP), Fondacijom Ana i Vlade Divac, PRONI Centrom za razvoj mladih i Mrežom vršnjačkih edukatora (PEN), Kosovskim centrom za bezbednosne studije (KCSS) i Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (FPN UNSA).

—————————–

Za više informacija o projektu Regionalno partnerstvo mladih kontaktirajte Dejana Drobnjaka iz Fondacije Ana i Vlade Divac na [email protected] ili 060 47 66 211. Za više informacija o USAID-u kontaktirajte Jelenu Popović na jpopovic@usaid .gov ili 065 306 6750.

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

vojvodanska-dogadanja
Budi human - Helena