Yunet
 

Zdravlje

Opšta bolnica Sremska Mitrovica pred procesom nove akreditacije

Gradska M Televizija • Redakcija Gradska M • 22. april 2024. • 10:02 •

Opšta bolnica Sremska Mitrovica pred procesom nove akreditacije

U petak, 19. aprila, u radnoj poseti Opštoj bolnici Sremska Mitrovica, bila je Svetlana Drča, koordinator i edukator Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, a povodom novog procesa akredaticije koji bolnicu čeka u ovoj godini. Sastanku su pored v.d.direktora Prim.dr Dragana Malobabića, prisustvovali članovi menadžmenta,kao i koordinator dr Nenad Golubović, a teme sastanka bile su vezane za realizovane edukacije za samoocenjivanje, smernice za rad sa timovima, kao i prikaz kontinuiteta kroz novu dokumentaciju.Drča je prisutne upoznala sa novinama koje donosi novi akreditacijski ciklus, uz uputstva i sadržaje koje naša ustanova treba da prati u predstojećim aktivnostima. Preporuke,se pre svega odnose na unapređenje procedura,prevashodno u sferi dodatnog kvaliteta u pružanju usluga pacijentima,s posebnim akcentom na ulogu Stručnog saveta bolnice.Zajednički zaključak je, da je važno sprovoditi procedure po standardima,uredno voditi dokumentaciju u svim segmentima rada i poslovanja i svakodnevno raditi na unapređenju kvaliteta .

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

vojvodanska-dogadanja
Budi human - Helena