Yunet
 

Društvo

Zimska škola „Rod i nasilje“ na Univerzitetu u Novom Sadu

Novosadska TV • Redakcija Novosadska TV • 19. februar 2024. • 20:24 •

Zimska škola „Rod i nasilje“ na Univerzitetu u Novom Sadu

Na Univerzitetu u Novom Sadu je 19. februara 2024. godine svečano otvorena Zimska škola „Rod i nasilje“, koja je okupila više od 40 studentkinja i studenata iz regiona (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Hrvatska). Cilj Škole je da kroz interaktivna predavanja osvetli veze između roda i različitih oblika nasilja kojima su žene, ali i druge društveno osetljive grupe izložene, osvrćući se na širi društveni kontekst.
Škola će trajati do 23. februara, a zajednički je organizuju Univerzitet u Novom Sadu i Laboratorija za istraživanje roda u okviru Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, u saradnji sa TPO fondacijom u Sarajevu i Univerzitetskim džender resursnim centrom (UNIGeRC) Univerziteta u Sarajevu, uz podršku regionalnog projekta UNIGEM.
Učesnice i učesnici Škole će pored usvajanja novih znanja i učestvovanja u diskusijama, imati priliku da se umreže i uspostave saradnju sa mladima sa područja Balkana. Poziv za učešće u Školi bio je otvoren za studentkinje i studente treće i četvrte godine osnovnih i master studija, koji studiraju pravne, ekonomske, društvene, političke ili humanističke nauke na nekom od 20 partnerskih univerziteta u projektu UNIGEM. Reč je o projektu koji se realizuje sa ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja, kao i osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.
Polaznice i polaznici će nakon završetka petodnevnog programa birati jednu od tema iz oblasti roda i nasilja, te će uz mentorsku podršku pisati rad, od kojih će tri najbolja biti i novčano nagrađena.
Program Zimske škole obuhvatiće 17 interaktivnih predavanja i panel diskusiju o rodu i nasilju, kroz teme kao što su veza između pola i roda, tela i odnosa moći, patrijarhat, seksualnost, nasilje u privatnoj i javnoj sferi, diskriminacija, pravo, invaliditet, kao i reprezentacija roda i nasilja u jeziku, književnosti i medijima.
Ideja Škole je da otvori prostor za zajedničko promišljanje o tome šta mi – kao pojedinci i društvo – možemo da uradimo kako bismo prevazišli „kulturu ćutanja“ ili „kulturu poricanja“ koja okružuje rodno zasnovano nasilje, te kako bismo mogli da doprinesemo stvaranju društva u kojem bi različiti oblici rodno zasnovanog nasilja bili minimizirani, ako ne i iskorenjeni.

 

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

vojvodanska-dogadanja
Budi human - Helena