Yunet
 

Društvo

Počela prijava penzionera za solidarnu pomoć preko penzionerskih organizacija

Novosadska TV • Redakcija Novosadska TV • 11. april 2024. • 12:19 •

Počela prijava penzionera za solidarnu pomoć preko penzionerskih organizacija

Počela je prijava penzionera za dodelu paketa solidarne pomoći preko Saveza penzionera Srbije i Udruženja penzionera Srbije „Nezavisnost”, koji su preko svojih opštinskih udruženja i odbora korisnika penzija, objavili javni poziv za prijavu penzionera za ovaj vid društvenog standarda, za koji sredstva obezbeđuje Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO). Kako je naveo Fond PIO, prijave se mogu podneti zaključno sa 29. aprilom, a rang-liste će biti objavljene na oglasnim tablama udruženja i odbora korisnika penzija i filijala Fonda 30. aprila. Osnovni kriterijum za dodelu solidarne pomoći je visina penzije, čiji iznos ne može prelaziti 24.987,67 dinara. Prilikom podnošenja prijave, potrebno je da korisnici ponesu poslednji penzijski ček, izveštaj iz banke, kao dokaz o visini penzije. Ukoliko korisnik prima i penziju iz inostranstva, njenu visinu dokumentuje izvodom banke, iznosi penzija u zbiru ne mogu biti veći od pomenutih 24.987,67 dinara. Udruženja i odbori korisnika penzija formirali su komisije sa zadatkom da objave poziv za dodelu solidarne pomoći, da primaju prijave, utvrđuju i overavaju rang-listu i objavljuju je na oglasnoj tabli udruženja i odbora korisnika. Komisije se staraju o tome da svi penzioneri, pod istim uslovima, bez obzira na članstvo u penzionerskoj organizaciji, ostvare ovo pravo. Prilikom utvrđivanja rang-liste za dodelu solidarne pomoći, prednost imaju samohrani korisnici ili korisnici u višečlanom domaćinstvu kojima je penzija jedini izvor prihoda a prioritet imaju i stariji penzioneri.

 

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

vojvodanska-dogadanja
Budi human - Helena